ISSN: 1309-9833 E-ISSN: 1308-0865


Derlemeler - Pamukkale Tıp Dergisi

DERLEMELER

Derlemeler editörler kurulunun daveti üzerine dergimizde yayınlanır.

Derlemeler sisteme yüklenmeden önce editörler kurulunca değerlendirilmesi için 4440728/5410-1619 nolu telefonlar aranarak Editör Doç.Dr.Selçuk Yüksel’e bilgi verildikten sonra tipdergisi@pau.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. Değerlendirme yapıldıktan sonra davet yazısı gönderilir. Derleme sisteme bu aşamalardan sonra yüklenmelidir.