ISSN: 1309-9833 E-ISSN: 1308-0865


Pamukkale Tıp Dergisi: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Uzmanlık ve tıp öğrencilerinin tamamlayıcı-alternatif tıp hakkındaki bilgi düzeyleri ve tutumları
Knowledge and attitudes of residents and medical students on complementary-alternative medicine
Ahmet Ergin, Celile Hatipoğlu, Ali İhsan Bozkurt, Emel Mirza, Duygu Kunak, Canan Karan, Gülay Özçelik, Cüneyt Teğin, Yaşar Pazır, İlyas Pırtı
PTD 2011; 4 - 3 | Sayfalar 136 - 143 (2205 kere görüntülendi)

DERLEME
2.
Ailesel Akdeniz Ateşi
Familial Mediterranean Fever
Veli Çobankara, Ayşe Balkarlı
PTD 2011; 4 - 2 | Sayfalar 86 - 98 (1734 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
3.
Antiretroviral Tedavi ile İlişkili Yan Etkiler: 260 HIV/AIDS Olgusunun Değerlendirilmesi
Antiretroviral therapy related side effects: Evaluation of 260 HIV/AIDS cases
Hayat Kumbasar Karaosmanoğlu, Özlem Altuntaş Aydın, Filiz Özyiğit, E. Rahşan İnce, Ramazan Korkusuz, Özcan Nazlıcan
doi: 10.5505/ptd.2013.21033  PTD 2013; 6 - 3 | Sayfalar 118 - 121 (1722 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
4.
Altı yaşında bir çocukta tekrarlayan parotitis
A six-year-old child with recurrent parotitis
Cem Becerir, Hacer Ergin, Nevzat Karabulut, Cüneyt Orhan Kara
PTD 2012; 5 - 3 | Sayfalar 136 - 138 (1711 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
5.
Tıp fakültesi öğrencilerinde internet bağımlılığı sıklığı ve etkileyen etmenler
Internet addiction prevalence and contributing factors in the medical faculty students
Ahmet Ergin, Süleyman Utku Uzun, Ali İhsan Bozkurt
doi: 10.5505/ptd.2013.41713  PTD 2013; 6 - 3 | Sayfalar 134 - 142 (1662 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
6.
Adjuvan kemoterapi sonrası Nötropenik Enterokolit: bir olgu
Neutropenic enterocolitis after adjuvant chemotherapy: a case report
Burcu Yapar Taşköylü, Atike Gökçen Demiray, Paşa Aksoy, Arzu Yaren, Gamze Gököz Doğu, Furkan Ufuk, Devrim Anıl, Nevzat Karabulut
doi: 10.5505/ptd.2013.86158  PTD 2013; 6 - 2 | Sayfalar 96 - 99 (1263 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
7.
Üçüncü Basamak Sağlık Kuruluşunda Hasta Memnuniyeti
Patients' Satisfaction at Tertiary Care
Didem Tezcan, Mehmet Hakan Yücel, Umut Burak Ünal, Tamer Edirne
doi: 10.5505/ptd.2014.46320  PTD 2014; 7 - 1 | Sayfalar 57 - 62 (1226 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
8.
Oluk pankreatiti: BT bulguları
Groove pancreatitis: CT features
Furkan Ufuk, Furkan Kaya, Nevzat Karabulut
PTD 2012; 5 - 2 | Sayfalar 101 - 105 (1184 kere görüntülendi)

9.
Geç dönem Pralidoksim uygulamasına yanıt veren organofosfat zehirlenmesi olgusu
An organophosphate poisoning case responding the late application of Pralidoxime
Ersin Gözkeser, Selçuk Yüksel, Habip Atalay
doi: 10.5505/ptd.2013.41275  PTD 2013; 6 - 1 | Sayfalar 26 - 29 (1174 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
10.
Osmanlı döneminde Denizli Sancağında gayrimüslim doktor ve sağlık görevlileri
Non-muslim doctors and health officials of Denizli Sanjaq in Ottoman era
Bilal Yıldız
doi: 10.5505/ptd.2014.37267  PTD 2014; 7 - 1 | Sayfalar 1 - 17 (1172 kere görüntülendi)

DERLEME
11.
Endotel disfonksiyonu
Endothelial dysfunction
Yalın Tolga Yaylalı, Mete Küçükaslan
PTD 2011; 4 - 3 | Sayfalar 152 - 157 (1140 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
12.
Mezotelyomada tanı ve tedavi amaçlı cerrahi yaklaşımlar
Diagnostic and therapeutic surgical approaches for mesothelioma
Figen Türk, Gökhan Yüncü, Gökhan Öztürk
PTD 2012; 5 - 3 | Sayfalar 105 - 109 (1139 kere görüntülendi)

13.
Yenidoğan pnömotorakslı olguların değerlendirilmesi
Evaluation of newborn with pneumothorax
Nergül Çördük, Turgut Ürey, Kazım Küçüktaşçı, Özmert Muhammet Ali Özdemir, Özkan Herek, Akıle Sarıoğlu-büke, Uğur Koltuksuz, Hacer Ergin
doi: 10.5505/ptd.2014.79664  PTD 2014; 7 - 1 | Sayfalar 47 - 51 (1104 kere görüntülendi)

14.
Skafoid kırıklarının vida ile fiksasyonu sonrasırehabilitasyon sonuçları: retrospektif çalışma
Rehabilitation results after screw fixation of scaphoid fractures: retrospective study
Nuray Akkaya, Fahir Demirkan, Semih Akkaya, Nilgün Şimşir Atalay, Aysun Özlü, Oğuzhan Gökalp, Füsun Şahin
PTD 2012; 5 - 1 | Sayfalar 20 - 27 (1102 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
15.
Papil ödemsiz idiyopatik intrakraniyal hipertansiyon
Idiopathic intracranial hypertension without papilledema
Eylem Değirmenci, Çağdaş Erdoğan, Duygu Aras, Selma Tekin
PTD 2012; 5 - 2 | Sayfalar 95 - 100 (1094 kere görüntülendi)

16.
Çocuklarda tekrarlayan hışıltının nadir bir nedeni: Bronkojenik kist
A rare cause of recurrent wheezing in children: Bronchogenic cyst
Şule Gökçe, Feyza Koç, Gamze Talay, Nergis Asadova, Gizem Şenyazar, Metin Delebe, Murat Cem Dal, Sadık Akşit
doi: 10.5505/ptd.2013.85547  PTD 2013; 6 - 3 | Sayfalar 168 - 173 (1051 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
17.
Çocuk Hematoloji Polikliniğine Başvuran Hastalarda Benign Lökopeni Sıklığı ve Nedenleri
The Frequency and the Causes of Benign Leukopenia In Patients Who Presented Pediatric Hematology Department
Murat Çağlar, Yasemin Işık Balcı, Aziz Polat
doi: 10.5505/ptd.2014.87487  PTD 2014; 7 - 1 | Sayfalar 53 - 56 (1049 kere görüntülendi)

18.
Alt ekstremite ampüte hastalarda statik postüral stabilite ve düşme riski
Static postural stability and fall risk in patients with lower limb amputation
Nuray Akkaya, Semih Akkaya, Nilgün Şimşir Atalay, Fahir Demirkan, Esat Kıter, Füsun Ardıç
PTD 2012; 5 - 2 | Sayfalar 63 - 67 (1037 kere görüntülendi)

19.
Afyon bölgesinde gebelerde Toksoplazma ve Rubella seroprevelansı
Seroprevalence of Toxoplasmosis and Rubella in pregnant women in Afyon region
Gülşah Aşık, Bekir Serdar Ünlü, Halil Er, Özlem Yoldaş, Gülengül Köken, Davut Çufalı, Mustafa Altındiş, Mehmet Yılmazer
doi: 10.5505/ptd.2013.40469  PTD 2013; 6 - 3 | Sayfalar 128 - 132 (1031 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
20.
İntraabdominal splenozis: BT bulguları
Intraabdominal splenosis: CT features
Furkan Ufuk, Nevzat Karabulut
doi: 10.5505/ptd.2013.76598  PTD 2013; 6 - 1 | Sayfalar 37 - 40 (959 kere görüntülendi)