ISSN: 1309-9833 E-ISSN: 1308-0865


Pamukkale Tıp Dergisi: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
DERLEME
1.
Ameliyat öncesi antiseptik duş cerrahi alan enfeksiyonlarının önlenmesinde etkili midir? Sistematik derleme
Preoperative antiseptic shower for the prevention of surgical site infections is it effective? A systematic review
Filiz Kabu Hergül, Meryem Yavuz
doi: 10.5505/ptd.2016.20092   2016; 9 - 2 | Sayfalar 171 - 179 (1509 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinde ortoreksiya nervoza (sağlıklı beslenme takıntısı) riski ve etkileyen faktörler
The risk of orthorexia nervosa (healthy eating obsession) symptoms for health high school students' and affecting factors
Songül Duran
doi: 10.5505/ptd.2016.03880   2016; 9 - 3 | Sayfalar 220 - 226 (1504 kere görüntülendi)

3.
Yağlı karaciğer hastalığının tanısında dual eko manyetik rezonans görüntüleme ile ultrasonografinin karşılaştırılması
Comparison of ultrasonography and dual echo magnetic resonance imaging in the diagnosis of fatty liver disease
Bilge Öztoprak, Mehmet Haydar Atalar, Hakan Alagözlü
doi: 10.5505/ptd.2016.68926   2016; 9 - 3 | Sayfalar 180 - 187 (1199 kere görüntülendi)

DERLEME
4.
Ameliyathanede hasta güvenliği: Sistematik derleme
Patients safety in the operating room: a systematic review
Filiz Kabu Hergül, Türkan Özbayır, Fadime Gök
doi: 10.5505/ptd.2016.32656   2016; 9 - 1 | Sayfalar 87 - 98 (1117 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
5.
Nikotin bağımlılığını belirlemede Fagerström Nikotin Bağımlılık Testinin (FBNT) değerlendirilmesi ve nikotin bağımlılığı için yeni bir test oluşturulması
Assessment of the Fagerström Nicotine Dependant Test (FNDT) used in the determination of nicotine dependence and developing a new test for the nicotine dependance
Nurgül Bozkurt, Ali İhsan Bozkurt
doi: 10.5505/ptd.2016.65365   2016; 9 - 1 | Sayfalar 45 - 51 (1013 kere görüntülendi)

6.
Bir devlet hastanesinde görev yapan hemşirelerin çalışan yaşam kalitesi düzeylerinin ve etkileyen faktörlerin incelenmesi
Investigation of professional quality of life and affecting factors of nurses who are working in a state hospital
Hatice Başkale, Neslihan Partlak Günüşen, Pınar Serçekuş
doi: 10.5505/ptd.2016.03779   2016; 9 - 2 | Sayfalar 125 - 133 (1011 kere görüntülendi)

7.
Yenidoğan yoğun bakım ünitemizde respiratuvar sinsisyal virüs kaynaklı alt solunum yolu enfeksiyonu tanısıyla izlenen olguların değerlendirilmesi
Evaluation of the cases with lower respiratory tract infection caused by respiratory syncytial virus in our neonatal intensive care unit
Merve Gürses, Özmert Muhammet Ali Özdemir, Hacer Ergin, Kazım Küçüktaşçı, Turgut Ürey
doi: 10.5505/ptd.2016.40360   2016; 9 - 2 | Sayfalar 105 - 110 (844 kere görüntülendi)

DERLEME
8.
Özdüzenlemeli Öğrenme
Self regulated learning
Dilek Akdoğan, Serpil Velipaşaoğlu, Berna Musal
doi: 10.5505/ptd.2016.05657   2016; 9 - 3 | Sayfalar 254 - 260 (832 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
9.
Ardışık ya da tek basamaklı embriyo kültür medyumunun preimplantasyon embriyo gelişimi ve gebelik sonuçlarına etkisi: eşleştirilmiş hastalarda retrospektif kohort çalışması
Sequential versus single-step embryo culture media in preimplantation embryo development and pregnancy rates: a retrospective matched cohort study
Şafak Olgan, Enver Kerem Dirican
doi: 10.5505/ptd.2016.94809   2016; 9 - 3 | Sayfalar 212 - 218 (810 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
10.
Mediastende miksoid liposarkom
Myxoid liposarcoma in mediastinum
Betül Demirciler Yavaş, Gürhan Öz, Emre Kaçar, Mükremin Uysal, Hasan İlyas Özardalı
doi: 10.5505/ptd.2016.92668   2017; 10 - 1 | Sayfalar 97 - 100 (804 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
11.
Ücretsiz Osirix yazılımıyla oluşturulmuş sanal gerçeklik ortamında 3 boyutlu film benzeri görüntülerin serebral anevrizma cerrahisinde tanısal değerleri ve cerrahiye katkıları
Diagnostic importance and surgical usefulness of three dimensional movie like images created by using free Osirix software in cerebral aneurysm surgery
İhsan Doğan, Melih Bozkurt
doi: 10.5505/ptd.2016.10846   2016; 9 - 3 | Sayfalar 188 - 195 (767 kere görüntülendi)

12.
Pamukkale Üniversitesi öğretim üyelerinde fiziksel aktivite düzeyi ve ilişkili faktörler
Physical activity levels and related factors at teaching stuffs in Pamukkale University medicine school
Özgür Sevinç, Bekir Büyükakın, Türker Bekar, Süleyman Utku Uzun
doi: 10.5505/ptd.2016.48802   2016; 9 - 2 | Sayfalar 117 - 124 (766 kere görüntülendi)

13.
Tubal patoloji için risk faktörü olmayan infertil kadınların değerlendirilmesinde histerosalpingografinin rolü
The role of hysterosalpingography in the evaluation of infertile women without risk factors for tubal pathology
Mehmet İrfan Küllahçıoğlu, Ali Özler, Mehmet Nafi Sakar, Deniz Balsak, Talip Gül
doi: 10.5505/ptd.2016.70883   2016; 9 - 1 | Sayfalar 5 - 10 (760 kere görüntülendi)

14.
İdiyopatik infertilite tanılı Türk erkeklerinde HSFY geni mutasyonlarının araştırılması
Mutation analysis of HSFY gene by DNA sequencing in Turkish men with idiopathic infertility
C.Nur Semerci, Erkan Alataş, Fatma Sılan, N.Lale Şatıroğlu-Tufan, Yavuz Dodurga, Hakan Şatıroğlu
doi: 10.5505/ptd.2016.16768   2016; 9 - 1 | Sayfalar 1 - 4 (753 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
15.
FATCO sendromu olan yeni olgu ve literatür derlemesi
FATCO syndrome: a new case and review of the literature
Filiz Hazan, Nagehan Katipoğlu, Fatma Kaya Kılıç, Ümran Hekimoğlu, Özgür Olukman, Şebnem Çalkavur, Esin Kantekin, Sertaç Arslanoğlu
doi: 10.5505/ptd.2016.10327   2016; 9 - 3 | Sayfalar 236 - 239 (749 kere görüntülendi)

KAPAK
16.
Kapak
Cover

2016; 9 - 3 | Sayfa I (748 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
17.
Kronik böbrek hastalıklı çocuklarda sıvı dağılımının biyoelektrik impedans analizle değerlendirmesi
Evaluation of volume distribution in chronic kidney disease children with bioelectrical impedance analysis
Dilek Yılmaz, Ferah Sönmez, Sacide Karakaş, Önder Yavaşcan, Nejat Aksu, İmran Kurt Ömürlü, Çiğdem Yenisey
doi: 10.5505/ptd.2016.29964   2016; 9 - 3 | Sayfalar 196 - 202 (743 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
18.
Plastron apandisiti taklit eden nadir bir akut karın nedeni: Çekum non-hodgkin lenfoması
A rare cause of acute abdomen mimicking plastron appendicitis: Non-hodgkin lymphoma of ceacum.
Bora Barut, Volkan İnce, Veysel Ersan, Cemalettin Koç, Fatih Özdemir
doi: 10.5505/ptd.2016.09821   2016; 9 - 1 | Sayfalar 53 - 56 (740 kere görüntülendi)

19.
Barsak tıkanıklığının nadir bir sebebi: Obturator fıtık
A rare cause of intestinal obstruction: Obturator hernia
Gökalp Okut, Selahittin Koray Okur, Veli Kürşat Çayhan, Cenk Şimşek, Murat Karataş, İsmail Zihni
doi: 10.5505/ptd.2016.42275   2016; 9 - 3 | Sayfalar 228 - 230 (722 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
20.
Denizli ili Honaz ilçesinde yaşayan mavi yakalı kadınlar ile ev kadınlarının ruhsal durumlarının değerlendirilmesi
Evaluation of mental status of the blue-collar women and housewives in Honaz district,Denizli
Eylül Şahin, Mesut Şenyurt, Buse Babaoğlu, Süleyman Utku Uzun, Deniz Nalbantoğlu, Mehmet Zencir
doi: 10.5505/ptd.2016.04468   2016; 9 - 1 | Sayfalar 29 - 37 (697 kere görüntülendi)