ISSN: 1309-9833 E-ISSN: 1308-0865


Pamukkale Tıp Dergisi: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Antiretroviral Tedavi ile İlişkili Yan Etkiler: 260 HIV/AIDS Olgusunun Değerlendirilmesi
Antiretroviral therapy related side effects: Evaluation of 260 HIV/AIDS cases
Hayat Kumbasar Karaosmanoğlu, Özlem Altuntaş Aydın, Filiz Özyiğit, E. Rahşan İnce, Ramazan Korkusuz, Özcan Nazlıcan
doi: 10.5505/ptd.2013.21033  PTD 2013; 6 - 3 | Sayfalar 118 - 121 (2114 kere görüntülendi)

2.
Tıp fakültesi öğrencilerinde internet bağımlılığı sıklığı ve etkileyen etmenler
Internet addiction prevalence and contributing factors in the medical faculty students
Ahmet Ergin, Süleyman Utku Uzun, Ali İhsan Bozkurt
doi: 10.5505/ptd.2013.41713  PTD 2013; 6 - 3 | Sayfalar 134 - 142 (2042 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
3.
Cam kırıkları yutma sonrası gelişen hipofarenks travması: Bir şizofreni olgusu
Hypopharynx trauma after swallowing broken pieces of glass: a schizophrenia patient
Kürşat Murat Özcan, Doğan Atan, Sabri Köseoğlu, Mehmet Ali Çetin, Murat Kılıç, Hacı Hüseyin Dere
doi: 10.5505/ptd.2014.33254  PTD 2014; 7 - 2 | Sayfalar 171 - 173 (1834 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
4.
Yenidoğan pnömotorakslı olguların değerlendirilmesi
Evaluation of newborn with pneumothorax
Nergül Çördük, Turgut Ürey, Kazım Küçüktaşçı, Özmert Muhammet Ali Özdemir, Özkan Herek, Akıle Sarıoğlu-büke, Uğur Koltuksuz, Hacer Ergin
doi: 10.5505/ptd.2014.79664  PTD 2014; 7 - 1 | Sayfalar 47 - 51 (1661 kere görüntülendi)

5.
Üçüncü Basamak Sağlık Kuruluşunda Hasta Memnuniyeti
Patients' Satisfaction at Tertiary Care
Didem Tezcan, Mehmet Hakan Yücel, Umut Burak Ünal, Tamer Edirne
doi: 10.5505/ptd.2014.46320  PTD 2014; 7 - 1 | Sayfalar 57 - 62 (1488 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
6.
Adjuvan kemoterapi sonrası Nötropenik Enterokolit: bir olgu
Neutropenic enterocolitis after adjuvant chemotherapy: a case report
Burcu Yapar Taşköylü, Atike Gökçen Demiray, Paşa Aksoy, Arzu Yaren, Gamze Gököz Doğu, Furkan Ufuk, Devrim Anıl, Nevzat Karabulut
doi: 10.5505/ptd.2013.86158  PTD 2013; 6 - 2 | Sayfalar 96 - 99 (1464 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
7.
Çocuk Hematoloji Polikliniğine Başvuran Hastalarda Benign Lökopeni Sıklığı ve Nedenleri
The Frequency and the Causes of Benign Leukopenia In Patients Who Presented Pediatric Hematology Department
Murat Çağlar, Yasemin Işık Balcı, Aziz Polat
doi: 10.5505/ptd.2014.87487  PTD 2014; 7 - 1 | Sayfalar 53 - 56 (1459 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
8.
Geç dönem Pralidoksim uygulamasına yanıt veren organofosfat zehirlenmesi olgusu
An organophosphate poisoning case responding the late application of Pralidoxime
Ersin Gözkeser, Selçuk Yüksel, Habip Atalay
doi: 10.5505/ptd.2013.41275  PTD 2013; 6 - 1 | Sayfalar 26 - 29 (1455 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
9.
Osmanlı döneminde Denizli Sancağında gayrimüslim doktor ve sağlık görevlileri
Non-muslim doctors and health officials of Denizli Sanjaq in Ottoman era
Bilal Yıldız
doi: 10.5505/ptd.2014.37267  PTD 2014; 7 - 1 | Sayfalar 1 - 17 (1420 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
10.
Çocuklarda tekrarlayan hışıltının nadir bir nedeni: Bronkojenik kist
A rare cause of recurrent wheezing in children: Bronchogenic cyst
Şule Gökçe, Feyza Koç, Gamze Talay, Nergis Asadova, Gizem Şenyazar, Metin Delebe, Murat Cem Dal, Sadık Akşit
doi: 10.5505/ptd.2013.85547  PTD 2013; 6 - 3 | Sayfalar 168 - 173 (1329 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
11.
Enfeksiyöz mononükleoz tanısı alan hastaların değerlendirilmesi
Evaluation of patients diagnosed with infectious mononucleosis
Murat Çağlar, Yasemin Işık Balcı, Aziz Polat, Nural Cevahir, Şefika Çölgeçen
doi: 10.5505/ptd.2014.29292  PTD 2014; 7 - 3 | Sayfalar 210 - 213 (1304 kere görüntülendi)

12.
Afyon bölgesinde gebelerde Toksoplazma ve Rubella seroprevelansı
Seroprevalence of Toxoplasmosis and Rubella in pregnant women in Afyon region
Gülşah Aşık, Bekir Serdar Ünlü, Halil Er, Özlem Yoldaş, Gülengül Köken, Davut Çufalı, Mustafa Altındiş, Mehmet Yılmazer
doi: 10.5505/ptd.2013.40469  PTD 2013; 6 - 3 | Sayfalar 128 - 132 (1264 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
13.
İntraabdominal splenozis: BT bulguları
Intraabdominal splenosis: CT features
Furkan Ufuk, Nevzat Karabulut
doi: 10.5505/ptd.2013.76598  PTD 2013; 6 - 1 | Sayfalar 37 - 40 (1234 kere görüntülendi)

14.
Primer infertilite hikayesi olan bir hastada spontan heterotopik gebelik: bir olgu sunumu.
Spontaneous heterotopic pregnancy in a patient with a history of primary infertility: a case report
Ömer Demirtaş, Gülşah Demirtaş, Emre Gültekin, Ali Öner Erdoğdu, Bülent Yeşilyurt
doi: 10.5505/ptd.2014.32154  PTD 2014; 7 - 1 | Sayfalar 71 - 74 (1127 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
15.
Santral sinir sistemi enfeksiyonları sırasında gelişen akut semptomatik nöbetlerin değerlendirilmesi
Evaluation of the acute symptomatic seizures during central nervous system infections
Binnaz Tekatlı Çelik, Yahya Kemal Yavuz Gürer, Neşat Çelik
doi: 10.5505/ptd.2013.07742  PTD 2013; 6 - 1 | Sayfalar 22 - 25 (1055 kere görüntülendi)

16.
Sperm morfoloji ve motilitesindeki değişikliklerin toplam sperm sayısı ile etkileşimi
Alterations in the morphology and motility of spermatozoa: relation with total sperm count
Aysun Karabulut, Arzu Tekin
doi: 10.5505/ptd.2013.92905  PTD 2013; 6 - 1 | Sayfalar 1 - 4 (1046 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
17.
Subkonjonktival kitlelerin ayırıcı tanısında epibulber konjonktival Schwannoma: olgu sunumu
Epibulbar conjunctival Schwannoma in the differential diagnosis of subconjunctival masses: a case report
Fatih Mehmet Turkcu, Veysi Öner, Pelin Börcek, Gül Turkcu, Uğur Fırat
doi: 10.5505/ptd.2013.09709  PTD 2013; 6 - 1 | Sayfalar 41 - 43 (1037 kere görüntülendi)

18.
İmmun Trombositopeni Tedavisinde Kullanılan Bir İlaç Olan Eltrombopag Pseudotrombositopeni nedeni olabilir mi ?: Olgu Sunumu
A Drug Used in The Treatment of Immune Thrombocytopenia Eltrombopag Might Be Cause of Pseudothrombocytopenia?: A Case Report
Mehmet Hilmi Doğu, Sibel Hacıoğlu, İsmail Sarı, Ali Keskin
doi: 10.5505/ptd.2014.36450  PTD 2014; 7 - 1 | Sayfalar 83 - 85 (1025 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
19.
Bir devlet hastanesinde gebe kadınlarda toksoplazma, rubella ve sitomegalovirüs varlığının araştırılması
The investigation of toxoplasma, rubella and cytomegalovirüs among pregnant women in a state hospital
Ayşe İnci, Cem Yener, Demirhan Güven
doi: 10.5505/ptd.2014.02411  PTD 2014; 7 - 2 | Sayfalar 143 - 146 (1009 kere görüntülendi)

20.
İntihar girişiminde bulunan çocuk ve ergenlerin değerlendirilmesi
Evaluation of child and adolescents with attempted suicide
Gülşen Ünlü, Zeynep Aksoy, Eşme Ece Ersan
doi: 10.5505/ptd.2014.74436  PTD 2014; 7 - 3 | Sayfalar 176 - 183 (989 kere görüntülendi)