ISSN: 1309-9833 E-ISSN: 1308-0865


Pamukkale Tıp Dergisi: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
DERLEME
1.
Ameliyat öncesi antiseptik duş cerrahi alan enfeksiyonlarının önlenmesinde etkili midir? Sistematik derleme
Preoperative antiseptic shower for the prevention of surgical site infections is it effective? A systematic review
Filiz Kabu Hergül, Meryem Yavuz
doi: 10.5505/ptd.2016.20092  PTD 2016; 9 - 2 | Sayfalar 171 - 179 (1294 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinde ortoreksiya nervoza (sağlıklı beslenme takıntısı) riski ve etkileyen faktörler
The risk of orthorexia nervosa (healthy eating obsession) symptoms for health high school students' and affecting factors
Songül Duran
doi: 10.5505/ptd.2016.03880  PTD 2016; 9 - 3 | Sayfalar 220 - 226 (1230 kere görüntülendi)

3.
Yağlı karaciğer hastalığının tanısında dual eko manyetik rezonans görüntüleme ile ultrasonografinin karşılaştırılması
Comparison of ultrasonography and dual echo magnetic resonance imaging in the diagnosis of fatty liver disease
Bilge Öztoprak, Mehmet Haydar Atalar, Hakan Alagözlü
doi: 10.5505/ptd.2016.68926  PTD 2016; 9 - 3 | Sayfalar 180 - 187 (1010 kere görüntülendi)

DERLEME
4.
Ameliyathanede hasta güvenliği: Sistematik derleme
Patients safety in the operating room: a systematic review
Filiz Kabu Hergül, Türkan Özbayır, Fadime Gök
doi: 10.5505/ptd.2016.32656  PTD 2016; 9 - 1 | Sayfalar 87 - 98 (998 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
5.
Nikotin bağımlılığını belirlemede Fagerström Nikotin Bağımlılık Testinin (FBNT) değerlendirilmesi ve nikotin bağımlılığı için yeni bir test oluşturulması
Assessment of the Fagerström Nicotine Dependant Test (FNDT) used in the determination of nicotine dependence and developing a new test for the nicotine dependance
Nurgül Bozkurt, Ali İhsan Bozkurt
doi: 10.5505/ptd.2016.65365  PTD 2016; 9 - 1 | Sayfalar 45 - 51 (903 kere görüntülendi)

6.
Bir devlet hastanesinde görev yapan hemşirelerin çalışan yaşam kalitesi düzeylerinin ve etkileyen faktörlerin incelenmesi
Investigation of professional quality of life and affecting factors of nurses who are working in a state hospital
Hatice Başkale, Neslihan Partlak Günüşen, Pınar Serçekuş
doi: 10.5505/ptd.2016.03779  PTD 2016; 9 - 2 | Sayfalar 125 - 133 (888 kere görüntülendi)

DERLEME
7.
Özdüzenlemeli Öğrenme
Self regulated learning
Dilek Akdoğan, Serpil Velipaşaoğlu, Berna Musal
doi: 10.5505/ptd.2016.05657  PTD 2016; 9 - 3 | Sayfalar 254 - 260 (733 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
8.
Yenidoğan yoğun bakım ünitemizde respiratuvar sinsisyal virüs kaynaklı alt solunum yolu enfeksiyonu tanısıyla izlenen olguların değerlendirilmesi
Evaluation of the cases with lower respiratory tract infection caused by respiratory syncytial virus in our neonatal intensive care unit
Merve Gürses, Özmert Muhammet Ali Özdemir, Hacer Ergin, Kazım Küçüktaşçı, Turgut Ürey
doi: 10.5505/ptd.2016.40360  PTD 2016; 9 - 2 | Sayfalar 105 - 110 (726 kere görüntülendi)

9.
Tubal patoloji için risk faktörü olmayan infertil kadınların değerlendirilmesinde histerosalpingografinin rolü
The role of hysterosalpingography in the evaluation of infertile women without risk factors for tubal pathology
Mehmet İrfan Küllahçıoğlu, Ali Özler, Mehmet Nafi Sakar, Deniz Balsak, Talip Gül
doi: 10.5505/ptd.2016.70883  PTD 2016; 9 - 1 | Sayfalar 5 - 10 (704 kere görüntülendi)

10.
İdiyopatik infertilite tanılı Türk erkeklerinde HSFY geni mutasyonlarının araştırılması
Mutation analysis of HSFY gene by DNA sequencing in Turkish men with idiopathic infertility
C.Nur Semerci, Erkan Alataş, Fatma Sılan, N.Lale Şatıroğlu-Tufan, Yavuz Dodurga, Hakan Şatıroğlu
doi: 10.5505/ptd.2016.16768  PTD 2016; 9 - 1 | Sayfalar 1 - 4 (704 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
11.
Mediastende miksoid liposarkom
Myxoid liposarcoma in mediastinum
Betül Demirciler Yavaş, Gürhan Öz, Emre Kaçar, Mükremin Uysal, Hasan İlyas Özardalı
doi: 10.5505/ptd.2016.92668  PTD 2017; 10 - 1 | Sayfalar 97 - 100 (697 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
12.
Ardışık ya da tek basamaklı embriyo kültür medyumunun preimplantasyon embriyo gelişimi ve gebelik sonuçlarına etkisi: eşleştirilmiş hastalarda retrospektif kohort çalışması
Sequential versus single-step embryo culture media in preimplantation embryo development and pregnancy rates: a retrospective matched cohort study
Şafak Olgan, Enver Kerem Dirican
doi: 10.5505/ptd.2016.94809  PTD 2016; 9 - 3 | Sayfalar 212 - 218 (687 kere görüntülendi)

13.
Ücretsiz Osirix yazılımıyla oluşturulmuş sanal gerçeklik ortamında 3 boyutlu film benzeri görüntülerin serebral anevrizma cerrahisinde tanısal değerleri ve cerrahiye katkıları
Diagnostic importance and surgical usefulness of three dimensional movie like images created by using free Osirix software in cerebral aneurysm surgery
İhsan Doğan, Melih Bozkurt
doi: 10.5505/ptd.2016.10846  PTD 2016; 9 - 3 | Sayfalar 188 - 195 (686 kere görüntülendi)

14.
Pamukkale Üniversitesi öğretim üyelerinde fiziksel aktivite düzeyi ve ilişkili faktörler
Physical activity levels and related factors at teaching stuffs in Pamukkale University medicine school
Özgür Sevinç, Bekir Büyükakın, Türker Bekar, Süleyman Utku Uzun
doi: 10.5505/ptd.2016.48802  PTD 2016; 9 - 2 | Sayfalar 117 - 124 (679 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
15.
FATCO sendromu olan yeni olgu ve literatür derlemesi
FATCO syndrome: a new case and review of the literature
Filiz Hazan, Nagehan Katipoğlu, Fatma Kaya Kılıç, Ümran Hekimoğlu, Özgür Olukman, Şebnem Çalkavur, Esin Kantekin, Sertaç Arslanoğlu
doi: 10.5505/ptd.2016.10327  PTD 2016; 9 - 3 | Sayfalar 236 - 239 (672 kere görüntülendi)

16.
Plastron apandisiti taklit eden nadir bir akut karın nedeni: Çekum non-hodgkin lenfoması
A rare cause of acute abdomen mimicking plastron appendicitis: Non-hodgkin lymphoma of ceacum.
Bora Barut, Volkan İnce, Veysel Ersan, Cemalettin Koç, Fatih Özdemir
doi: 10.5505/ptd.2016.09821  PTD 2016; 9 - 1 | Sayfalar 53 - 56 (672 kere görüntülendi)

KAPAK
17.
Kapak
Cover

PTD 2016; 9 - 3 | Sayfa I (665 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
18.
Spinal müsküler atrofili pediatrik hastada anestezik yaklaşım
Anesthetic management of pediatric patient with spinal muscular atrophy
Ahmet Küçük, Hasan Hüsnü Yüce, Harun Aydoğan, Mahmut Alp Karahan, Nuray Altay
doi: 10.5505/ptd.2016.29981  PTD 2016; 9 - 1 | Sayfalar 57 - 61 (639 kere görüntülendi)

19.
Barsak tıkanıklığının nadir bir sebebi: Obturator fıtık
A rare cause of intestinal obstruction: Obturator hernia
Gökalp Okut, Selahittin Koray Okur, Veli Kürşat Çayhan, Cenk Şimşek, Murat Karataş, İsmail Zihni
doi: 10.5505/ptd.2016.42275  PTD 2016; 9 - 3 | Sayfalar 228 - 230 (637 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
20.
Denizli ili Honaz ilçesinde yaşayan mavi yakalı kadınlar ile ev kadınlarının ruhsal durumlarının değerlendirilmesi
Evaluation of mental status of the blue-collar women and housewives in Honaz district,Denizli
Eylül Şahin, Mesut Şenyurt, Buse Babaoğlu, Süleyman Utku Uzun, Deniz Nalbantoğlu, Mehmet Zencir
doi: 10.5505/ptd.2016.04468  PTD 2016; 9 - 1 | Sayfalar 29 - 37 (626 kere görüntülendi)