ISSN: 1309-9833 E-ISSN: 1308-0865


Pamukkale Tıp Dergisi: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Antiretroviral Tedavi ile İlişkili Yan Etkiler: 260 HIV/AIDS Olgusunun Değerlendirilmesi
Antiretroviral therapy related side effects: Evaluation of 260 HIV/AIDS cases
Hayat Kumbasar Karaosmanoğlu, Özlem Altuntaş Aydın, Filiz Özyiğit, E. Rahşan İnce, Ramazan Korkusuz, Özcan Nazlıcan
doi: 10.5505/ptd.2013.21033  PTD 2013; 6 - 3 | Sayfalar 118 - 121 (1988 kere görüntülendi)

2.
Tıp fakültesi öğrencilerinde internet bağımlılığı sıklığı ve etkileyen etmenler
Internet addiction prevalence and contributing factors in the medical faculty students
Ahmet Ergin, Süleyman Utku Uzun, Ali İhsan Bozkurt
doi: 10.5505/ptd.2013.41713  PTD 2013; 6 - 3 | Sayfalar 134 - 142 (1925 kere görüntülendi)

3.
Yenidoğan pnömotorakslı olguların değerlendirilmesi
Evaluation of newborn with pneumothorax
Nergül Çördük, Turgut Ürey, Kazım Küçüktaşçı, Özmert Muhammet Ali Özdemir, Özkan Herek, Akıle Sarıoğlu-büke, Uğur Koltuksuz, Hacer Ergin
doi: 10.5505/ptd.2014.79664  PTD 2014; 7 - 1 | Sayfalar 47 - 51 (1424 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
4.
Adjuvan kemoterapi sonrası Nötropenik Enterokolit: bir olgu
Neutropenic enterocolitis after adjuvant chemotherapy: a case report
Burcu Yapar Taşköylü, Atike Gökçen Demiray, Paşa Aksoy, Arzu Yaren, Gamze Gököz Doğu, Furkan Ufuk, Devrim Anıl, Nevzat Karabulut
doi: 10.5505/ptd.2013.86158  PTD 2013; 6 - 2 | Sayfalar 96 - 99 (1402 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
5.
Üçüncü Basamak Sağlık Kuruluşunda Hasta Memnuniyeti
Patients' Satisfaction at Tertiary Care
Didem Tezcan, Mehmet Hakan Yücel, Umut Burak Ünal, Tamer Edirne
doi: 10.5505/ptd.2014.46320  PTD 2014; 7 - 1 | Sayfalar 57 - 62 (1395 kere görüntülendi)

6.
Çocuk Hematoloji Polikliniğine Başvuran Hastalarda Benign Lökopeni Sıklığı ve Nedenleri
The Frequency and the Causes of Benign Leukopenia In Patients Who Presented Pediatric Hematology Department
Murat Çağlar, Yasemin Işık Balcı, Aziz Polat
doi: 10.5505/ptd.2014.87487  PTD 2014; 7 - 1 | Sayfalar 53 - 56 (1363 kere görüntülendi)

7.
Osmanlı döneminde Denizli Sancağında gayrimüslim doktor ve sağlık görevlileri
Non-muslim doctors and health officials of Denizli Sanjaq in Ottoman era
Bilal Yıldız
doi: 10.5505/ptd.2014.37267  PTD 2014; 7 - 1 | Sayfalar 1 - 17 (1339 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
8.
Geç dönem Pralidoksim uygulamasına yanıt veren organofosfat zehirlenmesi olgusu
An organophosphate poisoning case responding the late application of Pralidoxime
Ersin Gözkeser, Selçuk Yüksel, Habip Atalay
doi: 10.5505/ptd.2013.41275  PTD 2013; 6 - 1 | Sayfalar 26 - 29 (1322 kere görüntülendi)

9.
Cam kırıkları yutma sonrası gelişen hipofarenks travması: Bir şizofreni olgusu
Hypopharynx trauma after swallowing broken pieces of glass: a schizophrenia patient
Kürşat Murat Özcan, Doğan Atan, Sabri Köseoğlu, Mehmet Ali Çetin, Murat Kılıç, Hacı Hüseyin Dere
doi: 10.5505/ptd.2014.33254  PTD 2014; 7 - 2 | Sayfalar 171 - 173 (1248 kere görüntülendi)

10.
Çocuklarda tekrarlayan hışıltının nadir bir nedeni: Bronkojenik kist
A rare cause of recurrent wheezing in children: Bronchogenic cyst
Şule Gökçe, Feyza Koç, Gamze Talay, Nergis Asadova, Gizem Şenyazar, Metin Delebe, Murat Cem Dal, Sadık Akşit
doi: 10.5505/ptd.2013.85547  PTD 2013; 6 - 3 | Sayfalar 168 - 173 (1225 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
11.
Enfeksiyöz mononükleoz tanısı alan hastaların değerlendirilmesi
Evaluation of patients diagnosed with infectious mononucleosis
Murat Çağlar, Yasemin Işık Balcı, Aziz Polat, Nural Cevahir, Şefika Çölgeçen
doi: 10.5505/ptd.2014.29292  PTD 2014; 7 - 3 | Sayfalar 210 - 213 (1206 kere görüntülendi)

12.
Afyon bölgesinde gebelerde Toksoplazma ve Rubella seroprevelansı
Seroprevalence of Toxoplasmosis and Rubella in pregnant women in Afyon region
Gülşah Aşık, Bekir Serdar Ünlü, Halil Er, Özlem Yoldaş, Gülengül Köken, Davut Çufalı, Mustafa Altındiş, Mehmet Yılmazer
doi: 10.5505/ptd.2013.40469  PTD 2013; 6 - 3 | Sayfalar 128 - 132 (1170 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
13.
İntraabdominal splenozis: BT bulguları
Intraabdominal splenosis: CT features
Furkan Ufuk, Nevzat Karabulut
doi: 10.5505/ptd.2013.76598  PTD 2013; 6 - 1 | Sayfalar 37 - 40 (1115 kere görüntülendi)

14.
Primer infertilite hikayesi olan bir hastada spontan heterotopik gebelik: bir olgu sunumu.
Spontaneous heterotopic pregnancy in a patient with a history of primary infertility: a case report
Ömer Demirtaş, Gülşah Demirtaş, Emre Gültekin, Ali Öner Erdoğdu, Bülent Yeşilyurt
doi: 10.5505/ptd.2014.32154  PTD 2014; 7 - 1 | Sayfalar 71 - 74 (1065 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
15.
Sperm morfoloji ve motilitesindeki değişikliklerin toplam sperm sayısı ile etkileşimi
Alterations in the morphology and motility of spermatozoa: relation with total sperm count
Aysun Karabulut, Arzu Tekin
doi: 10.5505/ptd.2013.92905  PTD 2013; 6 - 1 | Sayfalar 1 - 4 (971 kere görüntülendi)

16.
Santral sinir sistemi enfeksiyonları sırasında gelişen akut semptomatik nöbetlerin değerlendirilmesi
Evaluation of the acute symptomatic seizures during central nervous system infections
Binnaz Tekatlı Çelik, Yahya Kemal Yavuz Gürer, Neşat Çelik
doi: 10.5505/ptd.2013.07742  PTD 2013; 6 - 1 | Sayfalar 22 - 25 (964 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
17.
İmmun Trombositopeni Tedavisinde Kullanılan Bir İlaç Olan Eltrombopag Pseudotrombositopeni nedeni olabilir mi ?: Olgu Sunumu
A Drug Used in The Treatment of Immune Thrombocytopenia Eltrombopag Might Be Cause of Pseudothrombocytopenia?: A Case Report
Mehmet Hilmi Doğu, Sibel Hacıoğlu, İsmail Sarı, Ali Keskin
doi: 10.5505/ptd.2014.36450  PTD 2014; 7 - 1 | Sayfalar 83 - 85 (934 kere görüntülendi)

18.
Subkonjonktival kitlelerin ayırıcı tanısında epibulber konjonktival Schwannoma: olgu sunumu
Epibulbar conjunctival Schwannoma in the differential diagnosis of subconjunctival masses: a case report
Fatih Mehmet Turkcu, Veysi Öner, Pelin Börcek, Gül Turkcu, Uğur Fırat
doi: 10.5505/ptd.2013.09709  PTD 2013; 6 - 1 | Sayfalar 41 - 43 (930 kere görüntülendi)

19.
Leiomyoma of the vagina: Report of two cases
Bulent Yilmaz, Orcun Ozdemir, Osman Sevket, Zehra Sekerci, Nur Buyukpinarbasili, Sefa Kelekci
doi: 10.5505/ptd.2014.95866  PTD 2014; 7 - 1 | Sayfalar 79 - 82 (922 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
20.
Bir devlet hastanesinde gebe kadınlarda toksoplazma, rubella ve sitomegalovirüs varlığının araştırılması
The investigation of toxoplasma, rubella and cytomegalovirüs among pregnant women in a state hospital
Ayşe İnci, Cem Yener, Demirhan Güven
doi: 10.5505/ptd.2014.02411  PTD 2014; 7 - 2 | Sayfalar 143 - 146 (914 kere görüntülendi)