ISSN: 1309-9833 E-ISSN: 1308-0865


Oral kontraseptif kullanan hastada miyokard enfarktüsü gelişimi ve trombofili tanısı [Pamukkale Tıp Dergisi]
Pamukkale Tıp Dergisi. 2018; 11(1): 73-76 | DOI: 10.5505/ptd.2017.04657  

Oral kontraseptif kullanan hastada miyokard enfarktüsü gelişimi ve trombofili tanısı

Hazar Harbalıoğlu1, Hasan Koca2, Ahmet Oytun Baykan2
1Düzce Akçakoca Devlet Hastanesi Kardiyoloji Kliniği
2Adana Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği

Genç kadınlarda oral kontraseptif ilaçlar venöz tromboemboli, miyokard enfarktüsü ve serebrovasküler hastalık riskini arttırmaktadır. Özellikle trombofilisi olan hastalarda risk daha da artmaktadır. Biz makalemizde oral kontraseptif kullanan ve trombofilisi olan miyokard enfarktüsü ile başvurmuş vakamızı sunacağız.

Anahtar Kelimeler: miyokard enfarktüsü, oral kontraseptif, trombofili


Myocardial infarction in patients using oral contraceptives and diagnosis of thrombophilia

Hazar Harbalıoğlu1, Hasan Koca2, Ahmet Oytun Baykan2
1Düzce Akçakoca State Hospital, Department of Cardiology
2Adana Numune Training And Research Hospital, Department of Cardiology

In young women oral contraceptive drugs increase venous thromboembolism, myocardial infarction and cerebrovascular disease risk. Especially in patients with thrombophilia, the risk increases even more. We will present our case in our article with oral contraceptive and myocardial infarction with thrombophilia.

Keywords: myocardial infarction, oral contraceptive, thrombophilia


Hazar Harbalıoğlu, Hasan Koca, Ahmet Oytun Baykan. Myocardial infarction in patients using oral contraceptives and diagnosis of thrombophilia. Pamukkale Tıp Dergisi. 2018; 11(1): 73-76

Sorumlu Yazar: Hazar Harbalıoğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar