ISSN: 1309-9833 E-ISSN: 1308-0865


Geniş orta serebral arter enfarktında dekompresif cerrahi ve yalnızca medikal tedavi sonuçlarının karşılaştırılması [Pamukkale Tıp Dergisi]
Pamukkale Tıp Dergisi. 2017; 10(2): 136-142 | DOI: 10.5505/ptd.2017.10438  

Geniş orta serebral arter enfarktında dekompresif cerrahi ve yalnızca medikal tedavi sonuçlarının karşılaştırılması

Nedim Ongun1, Doğucem Marangoz2, Eylem Değirmenci2, Çağdaş Erdoğan2, Çağatay Öncel2
1Burdur Devlet Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Burdur
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Denizli

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, merkezimizde geniş orta serebal arter enfarktı nedeni ile dekompresif cerrahi uygulanan veya yalnızca medikal tedavi ile takip edilen hastaların morbidite ve mortalite özelliklerini değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Pamukkale Üniversitesi Nöroloji Kliniğinde malign orta serebral arter enfarktı nedeni ile takip edilen ve dekompresyon cerrahisi veya medikal tedavi uygulanan 28 hasta geriye dönük dosya incelemesi şeklinde taranarak değerlendirmeye alındı. Dekompresif cerrahi uygulanan hastalar aynı sayı ve yaş grubundaki yalnızca medikal tedavi alan hastalar ile fonksiyonel durum, prognoz ve sağ kalım açısından karşılaştırıldı.
BULGULAR: Dekompresif cerrahi yapılan hastalarda bir aylık izlemde 4 hasta yaşarken 10 hastanın kaybedildiği, yalnızca medikal tedavi uygulanan hastalarda ise 7 hasta yaşarken, 7 hastanın kaybedildiği görüldü. 65 yaş ve altındaki 13 hastanın 7' si yaşamını kaybetmiş, 6' sı sağ kalmışken, 65 yaş üzerindeki 15 hastanın 10' u yaşamını kaybetmiş, 5' i sağ olarak kaldığı belirlendi. Birden fazla risk faktörü olan 15 hastadan 9' unun dekompresif cerrahiye alındığı, bu hastalardan da bir aylık izlemde 2 hastanın sağ kaldığı saptandı. 1 ve daha az risk faktörü olan 13 hastadan ise 7 hastanın sağ kaldığı, bu hastalardan 5' inin yalnızca medikal tedavi ile takip edildiği saptandı (p: 0,011).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Malign orta serebral arter enfarktı olan, özellikle 65 yaş altında, 1' den fazla risk faktörü olmayan uygun hastalarda ilk 48 saatte yapılan dekompresif kraniyektominin sağ kalım açısından faydalı olabileceği saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: İnme, Geniş Orta Serebral Arter Enfarktı, Dekompresif Kraniyektomi, Medikal Tedavi


Comparison of the decompressive surgery and medical therapy alone results in malignant middle cerebral artery infarction

Nedim Ongun1, Doğucem Marangoz2, Eylem Değirmenci2, Çağdaş Erdoğan2, Çağatay Öncel2
1Burdur State Hospital, Neurology Clinic, Burdur
2Pamukkale University, Department of Neurology, Denizli

INTRODUCTION: The purpose of this study is to compare the morbidity and mortality properties of patients with decompressive surgery or medical treatment in malignant middle cerebral artery infarcts.
METHODS: 28 patients with malignant middle cerebral artery infarct treated with decompressive surgery or medical therapy in Pamukkale University Neurology clinic enrolled in the study. Patients treated with decompressive surgery were compared with patients treated with medical theraphy alone on functional status, prognosis and survival rates.
RESULTS: In one month follow up, 4 patient survived and 10 patients were exitus in decompressive surgery group and 7 patients survived and 7 patients were exitus in medical therapy group. 6 patients survived and 7 patients were exitus of 13 patients who were under the age of 65 and 5 patients survived and 10 patients were exitus of 15 patients who were over the age of 65. 9 of the 15 patients with more than 1 risk factor were in decompressive surgery group and 2 patients survived in one month follow up. 7 of the 13 patients with 1 or less risk factor survived and 5 of this 7 patients were in medical therapy group (p: 0,011).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Decompressive craniectomy should be considered in patients under the age of 65 with 1 or less risk factor when surgery performed within 48 hours for less mortality.

Keywords: Stroke, Malign Middle Cerebral Artery İnfarct, Decompressive Craniectomy, Medical Therapy


Nedim Ongun, Doğucem Marangoz, Eylem Değirmenci, Çağdaş Erdoğan, Çağatay Öncel. Comparison of the decompressive surgery and medical therapy alone results in malignant middle cerebral artery infarction. Pamukkale Tıp Dergisi. 2017; 10(2): 136-142

Sorumlu Yazar: Nedim Ongun, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar