ISSN: 1309-9833 E-ISSN: 1308-0865


Ücretsiz Osirix yazılımıyla oluşturulmuş sanal gerçeklik ortamında 3 boyutlu film benzeri görüntülerin serebral anevrizma cerrahisinde tanısal değerleri ve cerrahiye katkıları [Pamukkale Tıp Dergisi]
Pamukkale Tıp Dergisi. 2016; 9(3): 188-195 | DOI: 10.5505/ptd.2016.10846  

Ücretsiz Osirix yazılımıyla oluşturulmuş sanal gerçeklik ortamında 3 boyutlu film benzeri görüntülerin serebral anevrizma cerrahisinde tanısal değerleri ve cerrahiye katkıları

İhsan Doğan, Melih Bozkurt
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: İntrakraniyal anevrizma ameliyatları öncesi, ücretsiz Osirix yazılımı kullanılarak oluşturulmuş 3 boyutlu sanal gerçeklik ortamında anevrizmanın ve arteryel yapılanmanın cerrahın bakış açısına benzer film görüntülerinin tanısal değerlerini operasyon görüntüleriyle karşılaştırarak araştırmak ve bu görüntülerin cerrahiye katkılarını tartışmak.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2013 - Aralık 2015 tarihleri arasında kliniğimizde anevrizma nedeniyle opere olan 10 hastanın ameliyat öncesi ince kesit beyin bilgisayarlı tomografi anjiyo kesitleri Osirix programına aktarıldı. Bu programla anevrizmanın ve çevre vasküler ağın 3 boyutlu görüntüleri cerrahi bakış açısına benzer olacak şekilde düzenlendi ve bu görüntülerden cerrahi görüntülere benzer kısa filmler oluşturuldu. Radyolojik görüntülerle cerrahi görüntüler vasküler sistemin benzerliği ve anevrizmanın morfolojik özellikleri açısından karşılaştırıldı.
BULGULAR: Üç boyutlu film biçiminde görüntüleri oluşturulmuş 10 anevrizmadan 5’ i anterior komünikan arter, 4’ ü orta serebral arter, 1 tanesi de internal karotis arter kökenliydi. Radyolojik olarak dom varlığı tüm görüntülerde tespit edildi. İki hastada radyolojik olarak net izlenmeyen anevrizma boynu cerrahi görüntülerde belirgin olarak seçilebilmekteydi. İki hastada görüntülenemeyen karşı tarafı A1 segmentinin cerrahi görüntülerde hipoplazik olduğu anlaşıldı. Dört hastada blister anevrizma cerrahi sırasında tespit edilirken radyolojik olarak gösterilemedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Osirix yazılımıyla oluşturulan radyolojik film görüntüleri ameliyat gözlemleriyle benzerlik göstermektedir. Bu görüntülerin tanısal değerlendirmede önemli olduğu kadar cerrahın yapılacak işleme uyumunu da sağladığı düşüncesindeyiz. Gelişmiş 3 boyutlu dijital subtraksiyon anjiyografi görüntüleriyle birlikte kullanımı programın güvenilirliğini artıracaktır.

Anahtar Kelimeler: Serebral anevrizma, üç boyutlu görüntü, sanal gerçeklik, cerrahi simülasyon.


Diagnostic importance and surgical usefulness of three dimensional movie like images created by using free Osirix software in cerebral aneurysm surgery

İhsan Doğan, Melih Bozkurt
Ankara University, School of Medicine, Department of Neurosurgery, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: To examine the diagnostic accuracy of movie images created by using free Osirix software in a 3 dimensional virtual reality environment showing aneurysm and arterial vasculature through the surgeon’s operative vision by comparing with the real operation images and to discuss the benefits of these images to sugery.
METHODS: Thin brain computed tomography angiography images of 10 patients with intracerebral aneurysm operated in our clinic between January 2013- December 2015 were processed by Osirix software. Three dimensional pictures in movie format of these radiological images similar with surgical view were created. These reconstructed iamges were compared according to the surgical video images in terms of arterial vasculature’s and aneurysm’ s morphologic features’ similiarity.
RESULTS: Three dimensional images of 5 anterior communicating artery aneurysm, 4 middle cerebral artery aneurysm and 1 internal carotid artery aneurysm were included in our study. The dome of aneurysm were shown in all patients radiologically. The neck of aneurysm in 2 patients, hypoplastic contralateral A1 in 2 patients, presence of blister aneurysm in 4 patients and relationship of a parent artery with aneurysm in 1 patient were not shown in these images.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Radiological movie images created by Osirix software are showing similarities with surgical observations. These images are thought not only have diagnostic importance also provide surgeon’s familiarity to surgical procedure. Concomitant usage of this program with 3 dimensional digital subtraction angiography images will improve the accuracy of this software.


Keywords: Cerebral aneurysm, three dimensional image, virtual reality, surgical simulation.


İhsan Doğan, Melih Bozkurt. Diagnostic importance and surgical usefulness of three dimensional movie like images created by using free Osirix software in cerebral aneurysm surgery. Pamukkale Tıp Dergisi. 2016; 9(3): 188-195

Sorumlu Yazar: İhsan Doğan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar