ISSN: 1309-9833 E-ISSN: 1308-0865


Tunika vaginalis flebi ile onarılan parçalı testis rüptürü [Pamukkale Tıp Dergisi]
Pamukkale Tıp Dergisi. 2017; 10(3): 294-296 | DOI: 10.5505/ptd.2017.18894  

Tunika vaginalis flebi ile onarılan parçalı testis rüptürü

Cem Başataç
İstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye.

Testis rüptürü, künt skrotal travma sonrası tunika albugineanın bütünlüğünde bozulma olarak tanımlanmaktadır. Testis rüptüründen şüphelenildiğinde erken cerrahi eksplorasyon önerilmektedir. Hafif laserasyonlar primer onarım ile tedavi edilebilir. Ancak, geniş tunikal defekti olan testis rüptürlerinde tedavi yönetimi zordur. Bu hastalarda şiddetli ödem ve geniş tunikal ayrılma sebebiyle primer kapama mümkün olmayabilir. Buna ilaveten, fertilitenin korunması için de orşiyektomi en son seçenek olarak düşünülmelidir. Biz bu olguda primer onarıma uygun olmayan geniş tunikal defekte sahip bir testis rüptürü olgusunda tunika vaginalis flebi ile yapılan onarımın etkinliği ve uygulanabilirliğini sunduk.

Anahtar Kelimeler: Acil, flep, rüptür, travma, testis.


Severe testicular rupture treatment by using with tunica vaginalis flap

Cem Başataç
Istanbul Bilim University, School Of Medicine, Department Of Urology, Istanbul, Turkey.

Testicular rupture is defined as the impairment of the integrity of the tunica albuginea after blunt scrotal trauma. Early surgical exploration is recommended when the diagnosis of testicular rupture is suspicious. Mild lacerations can be treated with the primary repair. However, the management of testicular rupture with the large tunical defect is challenging. Primary closure can be impossible due to excessive edema and large tunical separation in these patients. In addition to this, orchiectomy should be considered as a last resort since preservation of the fertility. In this case, we presented the feasibility and efficacy of the vascularized tunica vaginalis flap in patient who has testicular rupture with the large tunical defect not amenable to the primary repair.

Keywords: Emergency, flap, trauma, rupture, testis.


Cem Başataç. Severe testicular rupture treatment by using with tunica vaginalis flap. Pamukkale Tıp Dergisi. 2017; 10(3): 294-296

Sorumlu Yazar: Cem Başataç, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar