ISSN: 1309-9833 E-ISSN: 1308-0865


Anevrizmal kemik kisti [Pamukkale Tıp Dergisi]
Pamukkale Tıp Dergisi. 2018; 11(1): 77-80 | DOI: 10.5505/ptd.2017.28482  

Anevrizmal kemik kisti

Serhat Yıldızhan1, Çiğdem Tokyol2
1Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin Ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Afyonkarahisar
2Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Afyonkarahisar

Genel kabul görmüş sınıflamaya göre omurga tümörleri kaynaklandığı dokuya bakılmaksızın epidural, paravertebral ve kemik dokudan kaynaklanmış tümörler olarak adlandırılırlar. Anevrizmal kemik kistleri (AKK) omurganın primer tümörleri arasında nadir görülen ve iyi huylu özellik gösteren lezyonlar olarak değerlendirilir. Ağrı en erken görülen semptomdur, sonrasında kitlenin çevre dokulara yayılması ve spinal kanala bası yapması sonucunda nörolojik kayıp oluşur. AKK en sık ilk iki dekadda tespit edilir ve yaş ilerledikçe görece olarak daha az görülürler. Biz burada 15 yaşında, başlangıçta ağrı şikayeti olan, 1 hafta sonra parezi gelişen ve tanısında gecikilen Anevrizmal kemik kisti bulunan bir olgu sunumu yaptık.

Anahtar Kelimeler: Anevrizmal kemik kisti, cerrahi tedavi, Radyoterapi


Aneurysmal Bone Cyst

Serhat Yıldızhan1, Çiğdem Tokyol2
1Afyon Kocatepe University Medical Faculty,Neurosurgery, Afyonkarahisar
2Afyon Kocatepe University Medical Faculty,Patology, Afyonkarahisar

According to the generally accepted classification, spinal tumors are termed epidural, paravertebral, and bone-derived tumors irrespective of the tissue from which they originate. Aneurysmal bone cysts are rare and benign lesions of primary tumors of the spine. Pain is the earliest symptom, followed by neurological loss resulting from the spread of the immune system to the surrounding tissues and compression of the spinal canal. Aneurysmal bone cysts are most often seen in the first two decades, and relatively less common as age progresses. Here we present a case of a 15-year-old patient with an aneurysmal bone cyst who initially presented with pain followed by paresis after 1 week and delayed the diagnosis.

Keywords: Aneurysmal bone cyst, surgery therapy, radioterapy


Serhat Yıldızhan, Çiğdem Tokyol. Aneurysmal Bone Cyst. Pamukkale Tıp Dergisi. 2018; 11(1): 77-80

Sorumlu Yazar: Serhat Yıldızhan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar