ISSN: 1309-9833 E-ISSN: 1308-0865


Eritema kronikum migrans: Avrupa kökenli iki olgu [Pamukkale Tıp Dergisi]
Pamukkale Tıp Dergisi. 2017; 10(3): 270-272 | DOI: 10.5505/ptd.2017.49379  

Eritema kronikum migrans: Avrupa kökenli iki olgu

Rıdvan Güneş1, Sevgi Kılıç2, Ahu Yorulmaz1, Ferda Artüz1, Serra Kayaçetin3
1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Ankara
2Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Ankara
3Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Ankara

Lyme borreliyozu, tüm dünyada yaygın olarak görülen, Borrelia burgdorferi türleri tarafından oluşturulan multisistemik enfeksiyöz bir hastalıktır. Lyme borreliyozu, her ne kadar Avrupa kıtası ve Kuzey Amerika’da arthropod kaynaklı en sık hastalık olarak kabul edilse de, Türkiye’den bildirilmiş olan vakaların sayısı oldukça sınırlıdır. Lyme hastalığı, hastalığın seyri boyunca izlenen klinik bulgulara göre üç ayrı evrede incelenir. Üçüncü evre kronik hastalığı temsil ederken, birinci ve ikinci dönem erken enfeksiyon olarak kabul edilir. Birinci evre, diğer bir deyimle erken lokalize Lyme hastalığı, tipik olarak enfekte kene ısırığı bölgesinde gelişen eritema kronikum migrans olarak adlandırılan deri lezyonu ile karakterizedir. Figüre eritemler grubunda yer alan eritema kronikum migrans, merkezden kısmen iyileşerek genişleyen, eritematöz lezyon ile tipik bir klinik tablo sergiler. Biz de burada, eritema kronikum migransın karakteristik bulgularını gözlemlediğimiz, klinik bulgular ve serolojik testler ışığında tanıya ulaştığımız iki Lyme borreliyozu olgusunu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: lyme boreliyozu, eritema kronikum migrans, borrelia burgdorferi


Erythema chronicum migrans: Two cases from Europe

Rıdvan Güneş1, Sevgi Kılıç2, Ahu Yorulmaz1, Ferda Artüz1, Serra Kayaçetin3
1Ankara Numune Education and Research Hospital, Clinic Of Dermatology, Ankara
2Dr. Nafiz Körfez Sincan State Hospital, Clinic Of Dermatology, Ankara
3Ankara Numune Education And Research Hospital, Clinic Of Patology, Ankara

Lyme borreliosis is a worldwide tick-borne multisystemic infectious disease caused by Borrelia burgdorferi species. Although Lyme borreliosis is considered as the most common arthropod-transmitted disease in Europe and United States, the number of documented cases is clearly low in Turkey. Lyme disease is divided into three stages according to clinical manifestations. While the third stage represents the chronic phase of the infection, first and second stages are regarded as the early disease. The first stage, early localized Lyme disease, is distinctly characterized by erythema chronicum migrans, which typically occurs at the site of tick bite. Erythema chronicum migrans is a type of figurate erythema, which has a typical clinical presentation with remarkably expanding erythema with partial central clearing. Here, we describe two cases of Lyme disease presenting with characteristic findings of erythema chronicum migrans that was diagnosed according to the clinical and serological findings.

Keywords: lyme borreliosis, erythema chronicum migrans, borrelia burgdorferi


Rıdvan Güneş, Sevgi Kılıç, Ahu Yorulmaz, Ferda Artüz, Serra Kayaçetin. Erythema chronicum migrans: Two cases from Europe. Pamukkale Tıp Dergisi. 2017; 10(3): 270-272

Sorumlu Yazar: Rıdvan Güneş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar