ISSN: 1309-9833 E-ISSN: 1308-0865


İntrakardiak trombüs gelişen Behçet hastalıklı bir çocuk hasta [Pamukkale Tıp Dergisi]
Pamukkale Tıp Dergisi. 2017; 10(3): 290-293 | DOI: 10.5505/ptd.2017.50374  

İntrakardiak trombüs gelişen Behçet hastalıklı bir çocuk hasta

Zahide Ekici Tekin1, Gülçin Otar Yener1, Dolunay Gürses2, Selçuk Yüksel1
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Romatoloji Bilim Dalı, Denizli, Türkiye
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Kardioloji Bilim Dalı, Denizli, Türkiye

Çocukluk çağında çok nadir görülen Behçet hastalığı kronik sistemik inflamatuar bir hastalıktır. Behçet hastalığı her boyuttaki arter ve venleri tutabilen yegâne vaskülit olup yoğun inflamasyona ikincil olarak venlerde tromboza yatkınlık gelişirken, arterlerde anevrizma, tromboz ya da darlık oluşabilmektedir. Behçet hastalarında çok daha nadir olarak intrakardiak tromboz görülebilmektedir. Behçet hastalığının bu nadir komplikasyonları, morbidite ve mortaliteyi belirlemede çok önemli olduğu için bir an önce tanınıp tedavi edilmelidir. Bu yazı ile intrakardiak tromboz gelişmiş Behçet hastalığı tanılı çocuğa tanı ve tedavi amaçlı nasıl yaklaştığımız hakkında bilgi verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Behçet Hastalığı, Tromboz, İntrakardiak tromboz, İmmunsupresif tedavi


Intracardiac thrombus in a child with Behcet disease

Zahide Ekici Tekin1, Gülçin Otar Yener1, Dolunay Gürses2, Selçuk Yüksel1
1Department Of Pediatric Rheumatology, Pamukkale University School Of Medicine, Denızlı, Turkey
2Department Of Pediatric Cardiology, Pamukkale University School Of Medicine, Denızlı, Turkey

Behcet disease is a chronic, systemic inflammatory disease which is seldom seen in childhood. Behcet disease is the only vasculitis that can affect arteries and venules in all sizes. Thrombosis may occur in venules due to inflammation and likewise aneurysm, thrombosis or stenosis may occur in arteries. More rarely, intracardiac thrombosis can be observed. These rare complications of Behcet disease are very important in determining morbidity and mortality and they should be recognized and treated as soon as possible. This article provides information about how we managed a child with Behcet disease suffering from intracardiac thrombosis.

Keywords: Behcet disease, Thrombosis, Intracardiac thrombosis, Immunosuppressive


Zahide Ekici Tekin, Gülçin Otar Yener, Dolunay Gürses, Selçuk Yüksel. Intracardiac thrombus in a child with Behcet disease. Pamukkale Tıp Dergisi. 2017; 10(3): 290-293

Sorumlu Yazar: Selçuk Yüksel, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar