ISSN: 1309-9833 E-ISSN: 1308-0865


Dokuz yıl sonra semptomatik olan rahim içi araç perforasyonu olgusu [Pamukkale Tıp Dergisi]
Pamukkale Tıp Dergisi. 2017; 10(2): 196-198 | DOI: 10.5505/ptd.2017.57855  

Dokuz yıl sonra semptomatik olan rahim içi araç perforasyonu olgusu

Ayse Filiz Gökmen Karasu, Mustafa Maraşlı, Ilnur Adanır, Mehriban Aliyeva
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Ana Bilim Dalı

Rahim içi araç (RİA) uzun etkili geri dönüşümlü ve maliyet etkinliği kanıtlanmış bir kontrasepsiyon yöntemidir. Dokuz yıl önce RİA takılma öyküsü olan ve kliniğimize vajinal akıntı ve hematüri yakınmasıyla başvuran bir olguyu sunuyoruz. RİA ipleri spekulum muayenesinde izlendi ancak rutin olarak uygulanan transvajinal ultrasonografide RİA’nın uterus duvarını tamamen perfore ettiği görüldü. Mesane hasarından şüphelenildiği için çekilen MR’da RİA’nın transvers kolunun mesane serozasına kadar perforasyona yol açtığı rapor edildi. RİA histeroskopik forseps yardımıyla tek parça halinde çıkartıldı. İşlemin ardından sistoskopi uygulandı ve mesanede intraluminal patoloji izlenmedi. Bu vakada uterus perforasyonuna sebep olan faktörü belirleyemesek de; perforasyon komplikasyonunu azaltmak için RİA uygulamasının deneyimli sağlık personeli tarafından ve işlem öncesinde keskin alet kullanılmadan yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Rahim içi araç kullanan ve şikayeti olmayan sağlıklı hastalar başta olmak üzere rutin jinekolojik muayene için başvuran her kadına transvajinal pelvik ultrasonografi uygulanmasını öneriyoruz.

Anahtar Kelimeler: Rahim içi Araç, RİA perforasyonu, aile planlaması, kontrasepsiyon


Intrauterine device perforation symptomatic after nine years

Ayse Filiz Gökmen Karasu, Mustafa Maraşlı, Ilnur Adanır, Mehriban Aliyeva
Bezmialem Vakif University Medical School, Department Of Obstetrics And Gynecology

Intrauterine device (IUD) is a cost effective, long acting and reversible method of contraception. We present a patient who had an IUD inserted nine years prior to attending our clinic; complaining of vaginal discharge and hematuria. The threads of the device were observed at the external cervical os however the transvaginal ultrasonography we performed as part of a routine work-up revealed that the device had perforated the entire body of the myometrium. We suspected bladder injury and for further diagnostic information MRI was utilized. MRI showed bladder serosa involvement. We were able to retrieve the IUD with the aid of a hysteroscopic forceps. Cystoscopy was performed after the procedure and there was no intraluminal bladder pathology. We cannot verify the cause of the uterine perforation; however we believe that IUD’s should be adminestered by experienced providers without prior blunt sounding instrumentation in order to decrease uterine perforations. We suggest that transvaginal ultrasound should routinely be performed on women who present for their gynecological visit. This is especialy important for patients who chose to use a IUD for contraception.

Keywords: Intrauterin Devices, IUD perforation, family planning, contraception


Ayse Filiz Gökmen Karasu, Mustafa Maraşlı, Ilnur Adanır, Mehriban Aliyeva. Intrauterine device perforation symptomatic after nine years. Pamukkale Tıp Dergisi. 2017; 10(2): 196-198

Sorumlu Yazar: Ayse Filiz Gökmen Karasu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar