ISSN: 1309-9833 E-ISSN: 1308-0865


Metastatik folliküler tiroid kanseri olgusunda I-131 tedavisi sonrası tarama sintigrafisinde insidental saptanan skalp metastazı [Pamukkale Tıp Dergisi]
Pamukkale Tıp Dergisi. 2017; 10(3): 298-300 | DOI: 10.5505/ptd.2017.59354  

Metastatik folliküler tiroid kanseri olgusunda I-131 tedavisi sonrası tarama sintigrafisinde insidental saptanan skalp metastazı

Tarık Şengöz1, Olga Yaylalı1, Ebru Tezcan2, Neşe Çallı Demirkan2, Doğangün Yüksel1
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp AD, Denizli
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji AD, Denizli

Differansiye tiroid kanserleri içerisinde folliküler kanser, papiller kansere göre daha sık uzak metastaz yapar. Kutanöz metastaz nadir görülmektedir ve en sık skalp bölgesinde yerleşmektedir. Total tiroidektomi sonrası metastatik olgularda I-131 ablasyon/metastaz tedavisi uygulanmaktadır. Bu yazıda, 63 yaşında kadın metastatik folliküler tiroid kanseri olgusu sunulmuştur. Hastada, I-131 ile radyoiyod tedavisi sonrası 7. günde çekilen tüm vücut tarama sintigrafisinde mediastinel lenf nodu, akciğer ve kemik metastazları yanında kranyum posteriorunda skalp derisinde nodüler lezyon izlenmiş olup, taramaya ek olarak alınan tek foton emisyon tomografisi - bilgisayarlı tomografi (SPECT-BT) sayesinde anatomik lokalizasyonu net olarak yapılmıştır. Eksizyonel biyopsi sonrası folliküler kanser metastazı tanısı almıştır.

Anahtar Kelimeler: Folliküler tiroid kanseri, skalp metastazı, I-131 tüm vücut tarama sintigrafisi, SPECT-BT


Scalp metastasis detected incidentally on screening scintigraphy after I-131 therapy from metastatic follicular thyroid cancer

Tarık Şengöz1, Olga Yaylalı1, Ebru Tezcan2, Neşe Çallı Demirkan2, Doğangün Yüksel1
1Pamukkale University Medical School, Department of Nuclear Medicine, Denizli, Turkey
2Pamukkale University Medical School, Department of Pathologhy, Denizli, Turkey

Among differentiated thyroid cancers, follicular cancer metastases occur more frequently than papillary carcinoma. Cutaneous metastasis is rare and located most frequently in the region of the skalp. I-131 ablation / metastases treatment is performed in metastatic cases after total thyroidectomy. In this article, we present a 63-year-old woman with metastatic follicular thyroid cancer. On the 7th day after radioiodic treatment with I-131, whole-body scintigraphy showed nodular lesions in the scalp at the posterior cranium besides the mediastinel lymph node, lung and bone metastases. Single foton emission tomography –computered tomography (SPECT-CT) was clearly defined the anatomic localization of the scalp lesion. Follicular cancer metastasis was diagnosed via excisional biopsy.

Keywords: Follicular thyroid cancer, scalp metastasis, I-131 whole body scintigraphy, SPECT-CT


Tarık Şengöz, Olga Yaylalı, Ebru Tezcan, Neşe Çallı Demirkan, Doğangün Yüksel. Scalp metastasis detected incidentally on screening scintigraphy after I-131 therapy from metastatic follicular thyroid cancer. Pamukkale Tıp Dergisi. 2017; 10(3): 298-300

Sorumlu Yazar: Tarık Şengöz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar