ISSN: 1309-9833 E-ISSN: 1308-0865


Kemoterapi sonrası hipokampüs hacmindeki azalmanın beyin MRG ile değerlendirilmesi: kanser hastalarında kemobeyinin bir sebebi [Pamukkale Tıp Dergisi]
Pamukkale Tıp Dergisi. 2017; 10(3): 222-226 | DOI: 10.5505/ptd.2017.60565  

Kemoterapi sonrası hipokampüs hacmindeki azalmanın beyin MRG ile değerlendirilmesi: kanser hastalarında kemobeyinin bir sebebi

Duygu Herek1, Gamze Gököz Doğu2, Mehmet Bülent Özdemir3, Burcu Yapar Taşköylü2, Umut Çakıroğlu2, Yurdaer Doğu4, Arzu Yaren2
1Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Denizli
2Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Denizli
3Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Ana Bilim Dalı, Denizli
4Tekden Hastanesi, Beyin Cerrahisi Kliniği, Denizli

GİRİŞ ve AMAÇ: Kanser tedavisi (kemoterapi) beyinin çeşitli nöral parçalarını etkileyerek hafıza, konsantrasyon, işleme ve karşılık verme hızı ve konuşma gibi alanlarda bilişsel bozukluklara neden olur. Bu duruma “kemobeyin” adı verilir. Bu çalışmanın amacı manyetik rezonans görüntüleme (MRG) aracılığıyla kemoterapi öncesi ve sonrası bazı beyin kısımlarında kemobeyin oluşmasına neden olabilecek herhangi bir hacim değişikliği olup olmadığını ortaya koymaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Farklı kanser tanıları olan 11 hastaya kemoterapi öncesi ve sonrası kraniyal MRG tetkiki yapıldı. Koronal 2-boyutlu görüntülerden SURFDriver programı kullanılarak 3-boyutlu rekonstrüksiyonlar elde edildi. Serebrum, serebellum, ventriküller, sağ ve sol hipokampüsün hacim ölçümleri Cavalieri yöntemi kullanılarak elde edildi.
BULGULAR: Ölçümler sonucunda kemoterapi öncesi ve sonrası sadece hipokampüs hacimlerinde anlamlı farklılık vardı (p<0.05). Her iki tarafta da hipokampüs hacimlerinde kemoterapi sonrası azalma görüldü
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma kemoterapi sonrası kanser hastalarının hipokampüs bölgelerinde anlamlı hacim değişikliği olduğunu ortaya koymaktadır. Kemoterapi sırasında ve sonrasında kanser hastalarında görülen kemobeyinin nedeninin hipokampüs bölgelerindeki bu hacimsel azalmaya bağlı olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Bilişsel bozukluk, neoplaziler, ilaç tedavisi, manyetik rezonans görüntüleme.


Hippocampal volume reduction after chemotherapy assessed by brain MRI: a cause of chemobrain in cancer patients

Duygu Herek1, Gamze Gököz Doğu2, Mehmet Bülent Özdemir3, Burcu Yapar Taşköylü2, Umut Çakıroğlu2, Yurdaer Doğu4, Arzu Yaren2
1Pamukkale University, School Of Medicine, Department of Radiology, Denizli, Turkey
2Pamukkale University, School Of Medicine, Department of Medical Oncology, Denizli, Turkey
3Pamukkale University, School Of Medicine, Department of Anatomy, Denizli, Turkey
4Tekden Hospital, Neurosurgery Clinic, Denizli, Turkey

INTRODUCTION: Cancer treatment (chemotherapy) affects various neural parts of the brain which results in cognitive impairments as problems in working memory, concentration, speed of processing and responding, and speech. This condition is called “chemobrain”. The aim of this study is to establish whether any change exists in the volume of certain brain parts before and after chemotherapy that might play a role in chemobrain by means of magnetic resonance imaging (MRI).
METHODS: Eleven patients with various cancers underwent cranial MRI before and after chemotherapy. 3-dimensional reconstruction from coronal 2 dimensional images were obtained by SURFDriver program. Volume calculations of cerebrum, cerebellum, ventricles, right and left hippocampus were done by Cavalieri method.
RESULTS: According to measurements there was a statistically significant difference only in the volumes of right and left hippocampus before and after chemotherapy (p<0.05). The volumes of the hippocampus on both sides decreased after chemotherapy.
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study revealed significant volume changes in the hippocampus of cancer patients after chemotherapy. We suggest that this volume reduction in hippocampal regions might be the explanation of chemobrain seen in cancer patient during and after chemotherapy.

Keywords: Cognitive impairment, neoplasms, drug therapy, magnetic resonance imaging.


Duygu Herek, Gamze Gököz Doğu, Mehmet Bülent Özdemir, Burcu Yapar Taşköylü, Umut Çakıroğlu, Yurdaer Doğu, Arzu Yaren. Hippocampal volume reduction after chemotherapy assessed by brain MRI: a cause of chemobrain in cancer patients. Pamukkale Tıp Dergisi. 2017; 10(3): 222-226

Sorumlu Yazar: Duygu Herek, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar