ISSN: 1309-9833 E-ISSN: 1308-0865


Dirençli meraljia parestetikaya pulsed radyofrekans, metilprednizolon ve pulsed radyofrekans+metilprednizolon nöromodülasyonunun klinik etkileri [Pamukkale Tıp Dergisi]
Pamukkale Tıp Dergisi. 2018; 11(1): 33-41 | DOI: 10.5505/ptd.2017.65002  

Dirençli meraljia parestetikaya pulsed radyofrekans, metilprednizolon ve pulsed radyofrekans+metilprednizolon nöromodülasyonunun klinik etkileri

Abdulkadir Yektaş, Bedih Balkan
Bakırköy Dr.Sadi Konuk EAH, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD. İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada ultrasonografi (USG) rehberliğinde lateral femoral kutanöz sinir (LFKS) nöromodülasyonu için farklı 3 yöntem olan P-RF, Metiprednizolon asetat+25 mg bupivakain ve P-RF+Metilprednizolon asetat+25 mg bupivakain in etkinlikleri ve birbirlerine üstünlükleri olup olmadığını göstermeyi amaçladık
YÖNTEM ve GEREÇLER: Biz tıbbi tedaviye dirençli MP sı olan P-RF (Grup PRF), Metiprdnizolon+25 mg bupivakain (Grup M) ve P-RF+Metilprednizolon+25 mg bupivakain (Grup PRF+M) ile nöromodülasyona maruz kalan 60 hastanın klinik bilgilerini sırasıyla gözden geçirdik. Pozitif cevaplı tanısal blok takibinde hastalara P-RF (10 dakika 42ºC de nöromodülasyon), Metilprednizolon (25 mg bupivakain içinde 40 mg metilprednizolon) ve P-RF+Metilprednizolon (10 dakika 42ºC de nöromodülasyon+25 mg bupivakain içinde 40 mg metilprednizolon) nöromodülasyon uygulandı. Hastaların ağrısı 10 cm visual analog scala (VAS) ile değerlendirildi. P-RF, Metilprednizolon ve P-RF+Metilprednizolon uygulanan MP lı hastaların VAS değerleri istatistiksel olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Hastaların başlangıçtaki medyan VAS değerleri Grup PRF 7.5(7-9), Grup M 7.5 (6-10) ve Grup PRF+M 7 (7-9). Bu değerler sırasıyla 1-3.ay ve 1.yılda Grup PRF 5 (4-8), Grup M 3 (2-8) ve Grup PRF+M 3 (2-7))-Grup PRF 5 (3-8), Grup M 3 (2-9) ve Grup PRF+M 3 (2-7)) ve Grup PRF 7 (4-9), Grup M 8 (3-9) ve Grup PRF+M 4 (2-7)) idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: LFKS in P-RF+Metilprednizolonla+25 mg bupivakain nöromodülasyonu komplikasyonsuz ve önemli derecede, uzun dönem ağrı iğleşmesi sağlıyor. Bu nedenle LFKS in P-RF+Metilprednizolonla+25 mg bupivakain nöromodülasyonu konservatif tıbbi tedaviye dirençli MP lı hastalarda alternatif tedavi olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Meraljia parestetika, Pulsed radyofrekans, Kortikosteroidler


Clinical efficacy of pulsed radiofrequency, methylprednisolone and pulsed radiofrequency+methylprednisolone neuromodulation for intractable meralgia paresthetica

Abdulkadir Yektaş, Bedih Balkan
Bakırkoy Dr. Sadi Konuk training and research hospital, Istanbul

INTRODUCTION: In this study we aimed to compare the efficacy of three different methods (P-RF, Methylprednisolone+25 mg bupivacaine and P-RF+Methylprednisolone+25 mg bupivacaine) for USG guiding lateral femoral cutaneous nerve noromodulation and whether one is soperior to the other
METHODS: We retrospectively reviewed the clinical data of 60 patients with medically intractable MP who underwent P-RF (Grup PRF), Methylprednisolone+25 mg bupivacaine (Grup M) and P-RF+Methylprednisolone+25 mg bupivacaine (Grup PRF+M) neuromodulation of the LFCN. Following a positive response to the diagnostic nerve block, patients underwent P-RF (neuromodulation at 42ºC for 10 minutes), Methylprednisolone (40mg in 25mg isobaric bupivacaine) and P-RF+Methylprednisolone (neuromodulation at 42ºC for 10 minutes+40mg in 25mg isobaric bupivacaine). Patient pain was evaluated using a 10 cm visual analog scale (VAS). In patientswith MP who received P-RF, Methylprednisolone+25 mg bupivacaine and P-RF+Methylprednisolone+25 mg bupivacaine, we statistically evaluated VAS scores and the presence of any complications for 1-3-6. months and 1. year after the procedure.
RESULTS: The median initial patients VAS scores were Group PRF 7.5(7-9), Group M 7.5 (6-10) and Group PRF+M 7 (7-9). These scores were decreased to Group PRF 5 (4-8), Group M 3 (2-8) and Group PRF 3 (2-7))-Group PRF 5 (3-8), Group M 3 (2-9) and Group PRF+M 3 (2-7)) and Group PRF 7 (4-9), Group M 8 (3-9) and Group PRF+M 4 (2-7)) at the 1-3. month and 1. year follow-up, respectively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: P-RF+Methylprednisolone+25 mg bupivacaine neuromodulation of the LFCN provides immediate and long-lasting pain relief without complications. Therefore, P-RF+Methylprednisolone+25 mg bupivacaine of the LFCN can be used as an alternative treatment in patients with MP who are refractory to conservative medical treatment.

Keywords: Meralgia paresthetica, Pulsed radiofrequency, Corticosteroids


Abdulkadir Yektaş, Bedih Balkan. Clinical efficacy of pulsed radiofrequency, methylprednisolone and pulsed radiofrequency+methylprednisolone neuromodulation for intractable meralgia paresthetica. Pamukkale Tıp Dergisi. 2018; 11(1): 33-41

Sorumlu Yazar: Abdulkadir Yektaş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar