ISSN: 1309-9833 E-ISSN: 1308-0865


Üçüncü Trimesterde masif preplasental ve subkoryonik hematom: antenatal kanama ve hematomların tanımlarına genel bakış; Olgu sunumu ve Literatür Derleme [Pamukkale Tıp Dergisi]
Pamukkale Tıp Dergisi. 2017; 10(2): 182-186 | DOI: 10.5505/ptd.2017.65037  

Üçüncü Trimesterde masif preplasental ve subkoryonik hematom: antenatal kanama ve hematomların tanımlarına genel bakış; Olgu sunumu ve Literatür Derleme

Ibrahim Alanbay1, Mustafa Öztürk2, Fahri Burçin Fıratlıgil3, Kazım Emre Karaşahin1
1Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Hakkari Devlet Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi, Hakkari, Türkiye

Subkoryonik hematom; koryonik plak altında, miyometriyum ile plasental membran ve/veya plasenta sınırı arasında oluşur. Preplasental kanama; fetal membranların (amnion) altında plasenta ile amniotik sıvı/plasental membranlar arasında oluşur. Subkoryonik ve preplasental kanamalar benzer patogenez ve klinik özellikleri taşır. 3. Trimester olgumuzda, masif subkoryonik hematomla preplasental hematomun aynı anda görülmüştür. 27. gebelik haftasında vaginal kanama şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Takibinin 3. haftasında hastanın hemoglobin değeri 7 g/dl, fibrinojen değerleri 200 mg/dl olması üzerine, hastaya 3 Ünite Eritrosit süspansiyonu ve 2 ünite taze donmuş plazma verildi. Masif subkoryonik kanama 3. trimestr’de fetal perfüzyonu etkilemeden 5 haftadan fazla persiste etmiştir. Hastanın takibinin 5. haftasında kontraksiyon başlaması, servikal dilatasyon saptanması ve sezaryen öyküsünden dolayı 32. haftada sezaryen işlemi uygulandı. Masif subkoryonik kanamalar doğuma kadar persiste olarak sağlıklı doğum ile sonuçlanabileceği gibi, kötü gebelik prognozlarına da yol açabilir. Doğru yaklaşım için doğru anatomik tanı gebelik kanamalarında önem taşır.

Anahtar Kelimeler: Subkoryonik kanama, preplasental kanama, antenatal takip


Preplasental and subchorionic massive hematoma in the third trimester: an overview of the definition of antenatal bleeding and hematomas; Case Report and Literature Review

Ibrahim Alanbay1, Mustafa Öztürk2, Fahri Burçin Fıratlıgil3, Kazım Emre Karaşahin1
1Obstetrics and Gynecology Department, Gülhane Education and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Obstetric and Gynecology Department, Dr Sadi Konuk Education and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Obstetrics and Gynecology Clinics, Hakkari State Hospital, Hakkari, Turkey

Subchorionic hematoma occurs between myometrium and placental membrane and / or placental border; under the chorionic plaque. Pre- placental hemorrhage occurs between placenta and amniotic liquid/placental membranes; under the fetal membranes (amnion). Subchorionic and pre- placental hemorrhage have similar pathogenesis and clinical features. Massive subchorionic hematoma and pre- placental hematoma were seen at the same time in our 3th trimester case. The patient applied to our clinics for vaginal bleeding in 27th gestational week. On the third week follow-up, the patient was transfused 3 units erythrocytes suspension and 2 units fresh frozen plasma because of the hemoglobin level was 7 g/dl and the fibrinogen level was 200 mg/dl. Massive subchorionic hematoma in the third trimester had persisted more than 5 weeks without affecting the fetal perfusion. On fifth week follow-up, in the 32th week of pregnancy, the patient underwent cesarean section because of previous cesarean section, having contractions and cervical dilatation. Massive subchrorionic hematoma persists to the delivery time with giving a healthy newborn or with badly affected pregnancy. True anatomic diagnosis of the antepartum hemorrhage is important for correct approach.

Keywords: Subchorionic hemorrhage, preplasental hemorrhage, antenatal follow up


Ibrahim Alanbay, Mustafa Öztürk, Fahri Burçin Fıratlıgil, Kazım Emre Karaşahin. Preplasental and subchorionic massive hematoma in the third trimester: an overview of the definition of antenatal bleeding and hematomas; Case Report and Literature Review. Pamukkale Tıp Dergisi. 2017; 10(2): 182-186

Sorumlu Yazar: Mustafa Öztürk, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar