ISSN: 1309-9833 E-ISSN: 1308-0865


Radikülopatinin Nadir Bir Nedeni Sinovial Kist [Pamukkale Tıp Dergisi]
Pamukkale Tıp Dergisi. 2016; 9(3): 244-247 | DOI: 10.5505/ptd.2016.70298  

Radikülopatinin Nadir Bir Nedeni Sinovial Kist

İdiris Altun, Kasım Zafer Yüksel
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kahramanmaraş, Türkiye

Sinoviyal kistler, faset kapsülünün sinoviyal zarında fıtıklaşma sonucu gelişirler. Yaşamın en çok 6. ve 7. dekadında görülen sinoviyal kistler, bel ağrısı ve radikülopatiye yol açan intraspinal ekstradural lezyonların nadir nedenleridir. Tüm spinal bölgede görülmelerine rağmen, en sık görüldükleri bölge L4-L5 disk aralığıdır. Servikal ve torasik bölgelerde görülmeleri nadirdir; görülürlerse bu bölgedeki miyelopatiye neden olabilirler. Lumbar alandaki görüldükleri bölge sinir köklerine yakın olduğundan, sinir kökü basısı sonucu radikülopati oluşabilir. Tanı, faset eklem komşuluğunda kalın kistik bir yapının bilgisayarlı tomografide görülmesi ve kontrast tutan kapsülün manyetik rezonans görüntülemesinde belirlenmesi ile konur. Konservatif veya cerrahi yöntemler tedavide uygulanabilmesi ile birlikte, en sık tercih edilen yöntem cerrahidir. Bu yazıda, L4-L5 seviyesinde sinoviyal kist tanılı şiddetli sol bacak ağrısı olan 68 yaşında erkek hasta sunulmuştur.

Radikülopati şikayetleri olan ileri yaş hastalarda, sinoviyal kist ayırıcı tanıda dikkate alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Radikülopati, sinovyal kist, ileri yaş hastalar


Synovial Cyst as an Uncommon Cause of Radiculopathy

İdiris Altun, Kasım Zafer Yüksel
Kahramanmaras Sutcu Imam University Medical Faculty, Kahramanmaras, Turkey

Synovial cysts develop as a result of herniation in the synovial membrane of the facet capsule. Synovial cysts, which are seen mostly in the 6th and 7th decades of life, are rarely seen in intraspinal, extradural lesions which lead to lower back pain and radiculopathy. Although they can be seen throughout the spinal region, the most common location is the lumbar L4-L5 disc space. It is very rare that location is in the cervical or thoracic regions and may be due to myelopathy in these regions. As those showing location in the lumbar area are close to the nerve root, radiculopathy may occur as a result of pressure on the nerve root. Diagnosis is made from a thick cystic structure seen adjacent to the facet joint on computed tomography and the determination of the capsule with contrast on magnetic resonance imaging. While conservative or surgical methods can be applied in treatment, the most commonly preferred method is surgery. In this paper, the case is presented of a 68-year old male patient with severe left leg pain, who was diagnosed with synovial cyst at the L4-L5 level.
In elderly patients with complaints of radiculopathy, synovial cysts must be considered in the differential diagnosis.

Keywords: Radiculopathy, synovial cyst, elderly patients


İdiris Altun, Kasım Zafer Yüksel. Synovial Cyst as an Uncommon Cause of Radiculopathy. Pamukkale Tıp Dergisi. 2016; 9(3): 244-247

Sorumlu Yazar: İdiris Altun, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar