ISSN: 1309-9833 E-ISSN: 1308-0865


Clay Shoveler’s fraktürü: 4 Olgu sunumu [Pamukkale Tıp Dergisi]
Pamukkale Tıp Dergisi. 2017; 10(3): 286-289 | DOI: 10.5505/ptd.2017.74317  

Clay Shoveler’s fraktürü: 4 Olgu sunumu

Ali Yılmaz1, Timur Yıldırım1, Özge Tanişman2, Kadri Güleşci2
1Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı
2Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

Clayshoveler’sfraktürü; aşırı gerilme sonucu meydana gelen vertebra spinöz proçeslerin izole kırığıdır. Nadir görülen bir fraktür olup, sıklıkla C7 ve T1 vertebra spinöz proçesleri etkilenir. En sık görülen semptom kırık düzeyinde ağrıdır. Cerrahi tedavi çok az hastada endike olmakla birlikte genellikle konservatif tedavi uygulanmaktadır. Bu yazıda, konservatif yaklaşımla tedavi ve takip ettiğimiz 4 olgu sunulmuştur

Anahtar Kelimeler: Clay Shoveler’s, spinöz proçes, izole fraktür.


Clay-shoveler’s fracture: 4 Case report

Ali Yılmaz1, Timur Yıldırım1, Özge Tanişman2, Kadri Güleşci2
1Ordu University, School Of Medicine, Department Of Neurosurgery, Ordu, Turkey
2Ordu University, School Of Medicine, Department Of Radiology, Ordu, Turkey

Clay-shoveler’s fracture is isolated fracture of spinous process which is derived from extreme stretching force. It is a rare type of fracture, usually occurs at C7 and T1 levels. The most prominent symptom is pain at the level of the fractured spine. Generally most of the patients are treated conservatively. Surgical treatment is indicated for only a small group of patient. In this report, four case of conservatively treated and followed Clay-shoveler’s fracture are reported

Keywords: ClayShoveler’s, spinous process, isolated fracture.


Ali Yılmaz, Timur Yıldırım, Özge Tanişman, Kadri Güleşci. Clay-shoveler’s fracture: 4 Case report. Pamukkale Tıp Dergisi. 2017; 10(3): 286-289

Sorumlu Yazar: Ali Yılmaz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar