ISSN: 1309-9833 E-ISSN: 1308-0865


Yıkıcı davranım bozukluklarının eşlik ettiği Joubert sendromlu bir olguda metilfenidat ve risperidon kullanımı [Pamukkale Tıp Dergisi]
Pamukkale Tıp Dergisi. 2017; 10(3): 278-281 | DOI: 10.5505/ptd.2017.75002  

Yıkıcı davranım bozukluklarının eşlik ettiği Joubert sendromlu bir olguda metilfenidat ve risperidon kullanımı

Mutlu Karakuş1, Canan İnce1, Zehra Merve Karadeniz2, Büşra Duran1, Sema Kandil1
1KTÜ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK-ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
2KTÜ TIP FAKÜLTESİ RADYOLOJİ ANABİLİM DALI

Joubert sendromu molar diş görünümü ile karakterize nadir bir orta beyin-beyin malformasyonu bozukluğudur. Posterior interpedinküler fossa derinliğinde artma, süperior serebellar pedinküllerde kalınlaşma ve vermis hipoplazisi bu sendromda görülen bulgulardır.
Serebeller bozukluklar şiozfreni, bipolar bozukluk, depresyon, anksiyete, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) gibi birçok psikiyatrik bozukluğa neden olabilmektedir. Bir çok çalışmada DEHB' nda serebellumda değişiklikler gösterilmiştir. DEHB ile serbellum ve posterior fossa volumleri arasında ilişki gösteren çalışmalar da mevcuttur.
Bu olguda Joubert sendromunda DEHB, davranım bozukluğu ve mental retardasyon etyolojik mekanizmaları ve tedavileri açısından tartışılması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Joubert sendromu, DEHB, mental retardasyon, davranış bozukluğu, tedavi


Using of methylphenidate and risperidone in a case with Joubert's syndrome with comorbid disruptive behavior disorders

Mutlu Karakuş1, Canan İnce1, Zehra Merve Karadeniz2, Büşra Duran1, Sema Kandil1
1KTU Faculty of Medicine, Child and Adolescent Mental Health and Diseases Department
2KTU Faculty of Medicine Department of Radiology

Joubert syndrome (JS) is a rare disorder characterized by a peculiar mid-brain-cerebral malformation and is known molar tooth sign (MTS). Posterior interpedincular fossa’s depth increases, superior cerebellar peduncles thicken and vermis is hipoplastic in this syndrome.
Cerebellar disorders; can cause many psychiatric disorders, including schizophrenia, bipolar disorder, depression, anxiety and attention deficit hyperactivity disorders. Many studies have shown that changes in the cerebellum in ADHD. In fact, some studies report that there is a relationship between ADHD severity with cerebellum volume and posterior fossa.
ın this case report we aimed to discuss etiological mechanisms and treatment of mental retardation, ADHD and conduct disorder in joubert sydrome.

Keywords: Joubert syndrome, ADHD, mental retardation, conduct disorder, treatment


Mutlu Karakuş, Canan İnce, Zehra Merve Karadeniz, Büşra Duran, Sema Kandil. Using of methylphenidate and risperidone in a case with Joubert's syndrome with comorbid disruptive behavior disorders. Pamukkale Tıp Dergisi. 2017; 10(3): 278-281

Sorumlu Yazar: Canan İnce, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar