ISSN: 1309-9833 E-ISSN: 1308-0865


İzmir'de beslenme ve diyet polikliniğine başvuran kadınlarda obezite prevalansı ve ilişkili risk faktörlerinin belirlenmesi [Pamukkale Tıp Dergisi]
Pamukkale Tıp Dergisi. 2017; 10(3): 250-257 | DOI: 10.5505/ptd.2017.87676  

İzmir'de beslenme ve diyet polikliniğine başvuran kadınlarda obezite prevalansı ve ilişkili risk faktörlerinin belirlenmesi

Gülşah KANER1, Nilgün SEREMET KÜRKLÜ2, Kübra TEL ADIGÜZEL3, Ezgi BELLİKCİ KOYU1
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, İzmir
2Akdeniz Üniversitesi, Antalya Sağlık Yüksekokulu, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Antalya
3Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırmanın amacı, diyet polikliniğe başvuran 20-49 yaş arası kadınlarda obezite prevalansının ve ilişkili risk faktörlerinin saptanmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu araştırma, diyet polikliniğine başvuran 1117 kadın ile yürütülmüştür. Kadınların vücut ağırlıkları ve boy uzunlukları ölçülerek beden kütle indeksleri hesaplanmış, vücut bileşimi biyoelektrik impedans analizi ile değerlendirilmiş, bel çevresi ölçümü yapılmış ve bel/boy oranı hesaplanmıştır. Bireylerin fiziksel aktivite durumunun belirlenmesi için, bireylerin fiziksel aktivite kayıtlarından yararlanılmıştır. Ayrıca, obeziteyi etkileyebileceği düşünülen değişkenlerin BKİ ile ilişkisi değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Kadınların %71.3'ünün obez olduğu saptanmıştır. Artan yaş, eğitim düzeyinin düşük olması ve evli olma obezite oranını arttırmaktadır. Dört ve üzerinde doğum yapan kadınların tamamına yakını (%95.0) obezdir. Beş kişiden daha kalabalık bir ailede yaşayan kadınlarda obezite oranı, beş kişiden az bir ailede yaşayanlara göre anlamlı olarak daha yüksektir. Ayrıca, sigarayı bırakan (%83.3) ve sedanter (%85.1) olan kadınların büyük çoğunluğunda obezite mevcuttur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Diyet polikliniğine başvuran yaklaşık her dört kadından üçü obezdir. Obezite için saptanan en önemli risk faktörleri; artan yaş, düşük eğitim düzeyi, evli olma, 4 ve üzerinde doğum yapma, beş kişiden daha kalabalık bir ailede yaşama ve sedanter olma olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Obezite, beden kitle indeksi, bel çevresi, sosyoekonomik faktörler


Obesity prevalence and related risk factors in women who apply to nutrition and diet clinic in Izmir

Gülşah KANER1, Nilgün SEREMET KÜRKLÜ2, Kübra TEL ADIGÜZEL3, Ezgi BELLİKCİ KOYU1
1Izmir Katip Celebi University, Faculty Of Health Sciences, Departmant Of Nutrition And Dietetics, Izmir
2Akdeniz University, Antalya School Of Health, Departmant Of Nutrition And Dietetics, Antalya
3Hacettepe University, Faculty Of Health Sciences, Departmant Of Nutrition And Dietetics, Ankara

INTRODUCTION: To assess the prevalence of obesity and its risk factors in 20-49 year old women who admitted to diet clinic.
METHODS: This study was carried out with 1117 women. Body Mass Index was calculated by the formula: body weight/height (kg/m²), body composition was assessed by bioelectrical impedance analysis; waist circumference was measured and waist/height ratio was calculated. For determining the physical activity status of individuals, individual physical activity records were investigated. In addition, the variables associated with obesity were assessed in relation to BMI.
RESULTS: A total of 71.3% women were obese. Increased age, low education levels, and being married were the factors which increase the rate of obesity. Nearly all of the women (95%) who had ≥4 parity were obese. When compared to women who lives in a family more than five people, obesity rate was significantly higher in women who lives in a family less than five people. In addition, majority of women who quit smoking (83.3%) or have a sedentary life-style (85.1%) were obese.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Approximately, three out of four women is obese who applied to the diet clinic. The most important risk factors of obesity are increased age, low educational level, being married, having ≥4 parity, living in a family more than five people and having sedentary lifestyle.

Keywords: Obesity, body mass index, waist circumference, socioeconomic factors


Gülşah KANER, Nilgün SEREMET KÜRKLÜ, Kübra TEL ADIGÜZEL, Ezgi BELLİKCİ KOYU. Obesity prevalence and related risk factors in women who apply to nutrition and diet clinic in Izmir. Pamukkale Tıp Dergisi. 2017; 10(3): 250-257

Sorumlu Yazar: Gülşah KANER, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar