ISSN: 1309-9833 E-ISSN: 1308-0865


Obezite cerrahisi sonrası Graves hastalığı [Pamukkale Tıp Dergisi]
Pamukkale Tıp Dergisi. 2018; 11(1): 65-67 | DOI: 10.5505/ptd.2017.97523  

Obezite cerrahisi sonrası Graves hastalığı

Melisa Şahin Tekin1, Göknur Yorulmaz2
1Eskişehir Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Eskişehir, Türkiye
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Bilim Dalı, Eskişehir Türkiye

Obezite cerrahisi morbid obez hastalarda diyet, egzersiz ve medikal tedaviye kıyasla belirgin kilo kaybı sağlayıcı etkisi ve komorbid durumlar üzerindeki olumlu etkileri ile giderek daha fazla tercih edilir hale gelmektedir. Cerrahi sonrası takipte multidisipliner yaklaşım önemli olup bariyatrik cerrahi uzmanının yanı sıra endokrinoloji uzmanı da mutlaka ekibin bir parçası olmalı, kilo verme süreci boyunca endokrin fonksiyonlar yakından izlenmelidir. Bu yazıda bariyatrik cerrahi sonrası ideal kilosuna ulaştıktan bir süre sonra kilo kaybı istemsiz olarak devam eden ve Graves hastalığı saptanan bir olgu sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Obezite cerrahisi, bariyatrik cerrahi, hipertiroidi, Graves hastalığı


Graves disease after obesity surgery

Melisa Şahin Tekin1, Göknur Yorulmaz2
1Eskisehir State Hospital, Internal Medicine Clinic, Eskisehir, Turkey
2Eskisehir Osmangazi University Faculty Of Medicine, Endocrinology Department, Eskisehir, Turkey

Bariatric surgery is increasingly used in morbidly obese patients to achieve significant reduction of body weight compared to diet, exercise and pharmacotherapy; and concurrent improvement in co-morbidities. Multidiciplinary approach is important in postoperative follow-up of patients who underwent bariatric surgery and not only the bariatric surgeon but also endocrinology specialist must be a member of the team and endocrin functions should be watched carrefully along the weight loss period. In this article a case with involuntary weight loss after bariatric surgery in which Graves disease is found to be the reason is reported.

Keywords: Obesity surgery, bariatric surgery, hyperthyroidism, Graves disease


Melisa Şahin Tekin, Göknur Yorulmaz. Graves disease after obesity surgery. Pamukkale Tıp Dergisi. 2018; 11(1): 65-67

Sorumlu Yazar: Melisa Şahin Tekin, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar