ISSN: 1309-9833 E-ISSN: 1308-0865


Pamukkale Tıp Dergisi: 10 (2)
Cilt: 10  Sayı: 2 - 2017
Özetleri Göster | << Geri
KAPAK
1.
Kapak
Cover

Sayfa I (348 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Santral sinir sistemi kavernöz venöz malformasyonlarında manyetik rezonans görüntüleme bulguları
Magnetic resonance imaging findings in central nervous system cavernous venous malformations
Furkan Ufuk
doi: 10.5505/ptd.2017.98215  Sayfalar 120 - 128 (457 kere görüntülendi)

3.
Laparoskopik appendektomide apendiks güdüğünün kapatılmasında kolay ve ucuz bir yöntem: El yapımı loop
A safe and cheap method for closing the appendiceal stump in laparoscopic appendectomy: Hand made loop
Zeki Özsoy, İsmail Okan, Zafer Özmen
doi: 10.5505/ptd.2017.05668  Sayfalar 130 - 134 (304 kere görüntülendi)

4.
Geniş orta serebral arter enfarktında dekompresif cerrahi ve yalnızca medikal tedavi sonuçlarının karşılaştırılması
Comparison of the decompressive surgery and medical therapy alone results in malignant middle cerebral artery infarction
Nedim Ongun, Doğucem Marangoz, Eylem Değirmenci, Çağdaş Erdoğan, Çağatay Öncel
doi: 10.5505/ptd.2017.10438  Sayfalar 136 - 142 (318 kere görüntülendi)

5.
Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri’nde çalışan yardımcı sağlık personelinde kas-iskelet ağrısına etkiyen faktörlerin belirlenmesi
Determining the factors affecting muscoloskeletal pain of the allied health personnel at Pamukkale University Hospital
Mehmet Duray, Nesrin Yağcı
doi: 10.5505/ptd.2017.40326  Sayfalar 144 - 151 (446 kere görüntülendi)

6.
Pediatri hemşirelerinin rol ve fonksiyonlarını uygulama durumlarının belirlenmesi
Determining implementation status of pediatric nurses’ roles and functions
Bengü Çetinkaya, Türkan Turan, Sibel Serap Ceylan, Nazan Bayar Şakın
doi: 10.5505/ptd.2017.15579  Sayfalar 152 - 156 (519 kere görüntülendi)

7.
Tıp fakültesi öğrencilerinde pes planus ve aksiyel ağrı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
Evaluation of relationship between pes planus and axial pain in medical school students
Çilem Ceyhan, Gülce Büke Sanalan, Nuray Akkaya, Füsun Şahin
doi: 10.5505/ptd.2017.09582  Sayfalar 158 - 164 (407 kere görüntülendi)

8.
Adölesan doğumların sonuçlarının retrospektif incelenmesi
Retrospective analysis of adolescent deliveries results
Fatma Bakılan Abalı, Aynur Saruhan, Nuray Egelioğlu Cetişli
doi: 10.5505/ptd.2017.92053  Sayfalar 166 - 170 (444 kere görüntülendi)

9.
Tıp fakültesi öğrencilerinin küresel ısınma ve sağlığa etkileri ile ilgili bilgi, tutum ve davranışları
Medical faculty students’ knowledge, attitudes and behavior about global warming and its health effects
Ahmet Ergin, Betül Akbay, Caner Özdemir, Süleyman Utku Uzun
doi: 10.5505/ptd.2017.15428  Sayfalar 172 - 180 (333 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
10.
Üçüncü Trimesterde masif preplasental ve subkoryonik hematom: antenatal kanama ve hematomların tanımlarına genel bakış; Olgu sunumu ve Literatür Derleme
Preplasental and subchorionic massive hematoma in the third trimester: an overview of the definition of antenatal bleeding and hematomas; Case Report and Literature Review
Ibrahim Alanbay, Mustafa Öztürk, Fahri Burçin Fıratlıgil, Kazım Emre Karaşahin
doi: 10.5505/ptd.2017.65037  Sayfalar 182 - 186 (375 kere görüntülendi)

11.
Konjenital spinal dermal sinüs sonucu gelişen spinaI intramedüller kord apsesi
Spinal intramedullar cord abscess which developed as a result of congenital spinal dermal sinus
İdiris Altun, Kasım Zafer Yüksel
doi: 10.5505/ptd.2017.58219  Sayfalar 188 - 191 (285 kere görüntülendi)

12.
Niemann-pick tip a: K vitamini eksikliğine bağlı geç başlangıçlı kanama ile başvuran nadir bir olgu
Niemann-pick type a: A rare case presenting with late onset bleeding due to Vitamin K deficiency
Ersin Sayar, Ahmet Baştürk, Aygen Yılmaz, Reha Artan
doi: 10.5505/ptd.2017.69370  Sayfalar 192 - 195 (301 kere görüntülendi)

13.
Dokuz yıl sonra semptomatik olan rahim içi araç perforasyonu olgusu
Intrauterine device perforation symptomatic after nine years
Ayse Filiz Gökmen Karasu, Mustafa Maraşlı, Ilnur Adanır, Mehriban Aliyeva
doi: 10.5505/ptd.2017.57855  Sayfalar 196 - 198 (306 kere görüntülendi)

14.
İlginç bir yabancı cisim aspirasyon olgusu: çiğ nohut zarı aspirasyonu
An unusual foreign body aspiration case: Fresh chickpeas membrane
Figen Türk, Neşe Dursunoğlu, Gökhan Yuncu, Yasin Ekinci
doi: 10.5505/ptd.2017.08769  Sayfalar 200 - 202 (290 kere görüntülendi)

15.
Karotis doppler ultrasonografinin neden olduğu iskemik inme olgu sunumu
A case report of acut ischemic stroke caused by carotid ultrasongraphy
Bengü Altunan
doi: 10.5505/ptd.2017.76258  Sayfalar 204 - 207 (326 kere görüntülendi)

16.
Pallister-Killian sendromlu bir olguda tekrarlayan ventriküler taşikardi atakları
Recurrent ventricular tachycardia episodes in a patient with Pallister-Killian syndrome
Özlem Gül, Dolunay Gürses, Serra Karaca, Kemal Nişli
doi: 10.5505/ptd.2017.88319  Sayfalar 208 - 211 (354 kere görüntülendi)

17.
Gilles De La Tourette sendromlu hastaya anestezik yaklaşım ve erken dönem postoperatif deliryum
Anesthesic approach of the patient with Gilles De La Tourette syndrome and early postoperative delirium
Serpil Bayındır, Fatma Koçyiğit
doi: 10.5505/ptd.2017.04880  Sayfalar 212 - 215 (352 kere görüntülendi)