ISSN: 1309-9833 E-ISSN: 1308-0865


Pamukkale Tıp Dergisi: 10 (3)
Cilt: 10  Sayı: 3 - 2017
Özetleri Göster | << Geri
KAPAK
1.
Kapak
Cover

Sayfa I (235 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Romatoid artritte TNF-α gen polimorfizmlerinin promoter bölgesinin anti-TNF tedavisine etkisi: Ön çalışma
Influence of promoter region of TNF-α gene polymorphisms on anti-TNF treatment in rheumatoid arthritis: Preliminary report
Türkan Turgay, Ali Aydeniz, Sacide Pehlivan, Mustafa Pehlivan, Özlem Altındağ, Savaş Gürsoy
doi: 10.5505/ptd.2017.89310  Sayfalar 216 - 220 (242 kere görüntülendi)

3.
Kemoterapi sonrası hipokampüs hacmindeki azalmanın beyin MRG ile değerlendirilmesi: kanser hastalarında kemobeyinin bir sebebi
Hippocampal volume reduction after chemotherapy assessed by brain MRI: a cause of chemobrain in cancer patients
Duygu Herek, Gamze Gököz Doğu, Mehmet Bülent Özdemir, Burcu Yapar Taşköylü, Umut Çakıroğlu, Yurdaer Doğu, Arzu Yaren
doi: 10.5505/ptd.2017.60565  Sayfalar 222 - 226 (208 kere görüntülendi)

4.
Spinal Meningiomalar: 24 Olguluk klinik seri
Spinal meningiomas: 24-Case clinical series
Yurdal Gezercan, Emre Bilgin, Gökhan Çavuş, Vedat Açık, Hilmi Karaörs, Ali İhsan Ökten
doi: 10.5505/ptd.2017.53824  Sayfalar 228 - 233 (128 kere görüntülendi)

5.
Sistemik romatizmal hastalıklarda IIF-ANA metoduyla antinükleer antikorlar
Antinuclear antibodies by IIF-ANA method in systemic rheumatic diseases
Songül Çildağ, Berna Korkmazgil, Yasemin Kara, Hacer Kale, Nesim Akın, Taşkın Şentürk
doi: 10.5505/ptd.2017.04372  Sayfalar 234 - 241 (204 kere görüntülendi)

6.
İdrar yolu enfeksiyonu ön tanılı çocuk hastaların idrar kültürü ve idrar analiz sonuçlarının değerlendirilmesi
Evaluation of urinary culture and urinalysis results of pediatric patients prediagnosed with urinary tract infection
Fikriye Milletli Sezgin, Rukiye Nar
doi: 10.5505/ptd.2017.35002  Sayfalar 242 - 248 (326 kere görüntülendi)

7.
İzmir'de beslenme ve diyet polikliniğine başvuran kadınlarda obezite prevalansı ve ilişkili risk faktörlerinin belirlenmesi
Obesity prevalence and related risk factors in women who apply to nutrition and diet clinic in Izmir
Gülşah KANER, Nilgün SEREMET KÜRKLÜ, Kübra TEL ADIGÜZEL, Ezgi BELLİKCİ KOYU
doi: 10.5505/ptd.2017.87676  Sayfalar 250 - 257 (255 kere görüntülendi)

8.
Modifiye blalock-Taussig şant operasyonu geçiren çocuklarda erken şant oklüzyonu öngörmede ortalama trombosit hacminin rolü
The role of mean platelet volume as a predictor of postoperative shunt occlusion in children who underwent modified blalock-Taussig shunt surgery
Ulaş Kumbasar, Hatice Hale Temel, Onur Saydam, Hasan Tolga Çelik, Murat Güvener, Rıza Doğan, Metin Demircin, İlhan Paşaoğlu
doi: 10.5505/ptd.2017.26056  Sayfalar 258 - 263 (178 kere görüntülendi)

9.
Düşük dereceli istmik spondilolistezis nedeni ile opere edilen 20-29 yaş arası genç erkek hastalarda cerrahi sonrası klinik sonuçlarımız
Clinical results after surgical treatment in young male patients with low grade isthmic spondylolisthesis
Ahmet Eroğlu, Cem Atabey
doi: 10.5505/ptd.2017.04809  Sayfalar 264 - 269 (185 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
10.
Eritema kronikum migrans: Avrupa kökenli iki olgu
Erythema chronicum migrans: Two cases from Europe
Rıdvan Güneş, Sevgi Kılıç, Ahu Yorulmaz, Ferda Artüz, Serra Kayaçetin
doi: 10.5505/ptd.2017.49379  Sayfalar 270 - 272 (454 kere görüntülendi)

11.
Kulaklı mesane
Urinary bladder ears
Savaş Saldıray, Duygu Herek, Selçuk Yüksel, Özkan Herek
doi: 10.5505/ptd.2017.55823  Sayfalar 274 - 276 (187 kere görüntülendi)

12.
Yıkıcı davranım bozukluklarının eşlik ettiği Joubert sendromlu bir olguda metilfenidat ve risperidon kullanımı
Using of methylphenidate and risperidone in a case with Joubert's syndrome with comorbid disruptive behavior disorders
Mutlu Karakuş, Canan İnce, Zehra Merve Karadeniz, Büşra Duran, Sema Kandil
doi: 10.5505/ptd.2017.75002  Sayfalar 278 - 281 (168 kere görüntülendi)

13.
Uterusta nadir görülen Epithelioid Trofoblastik Tümör
Epitheliod Trophoblastic Tumor of the uterus
Ümit Çabuş, İlyas Turan, Erkan Alataş
doi: 10.5505/ptd.2017.94830  Sayfalar 282 - 285 (171 kere görüntülendi)

14.
Clay Shoveler’s fraktürü: 4 Olgu sunumu
Clay-shoveler’s fracture: 4 Case report
Ali Yılmaz, Timur Yıldırım, Özge Tanişman, Kadri Güleşci
doi: 10.5505/ptd.2017.74317  Sayfalar 286 - 289 (170 kere görüntülendi)

15.
İntrakardiak trombüs gelişen Behçet hastalıklı bir çocuk hasta
Intracardiac thrombus in a child with Behcet disease
Zahide Ekici Tekin, Gülçin Otar Yener, Dolunay Gürses, Selçuk Yüksel
doi: 10.5505/ptd.2017.50374  Sayfalar 290 - 293 (202 kere görüntülendi)

16.
Tunika vaginalis flebi ile onarılan parçalı testis rüptürü
Severe testicular rupture treatment by using with tunica vaginalis flap
Cem Başataç
doi: 10.5505/ptd.2017.18894  Sayfalar 294 - 296 (164 kere görüntülendi)

17.
Metastatik folliküler tiroid kanseri olgusunda I-131 tedavisi sonrası tarama sintigrafisinde insidental saptanan skalp metastazı
Scalp metastasis detected incidentally on screening scintigraphy after I-131 therapy from metastatic follicular thyroid cancer
Tarık Şengöz, Olga Yaylalı, Ebru Tezcan, Neşe Çallı Demirkan, Doğangün Yüksel
doi: 10.5505/ptd.2017.59354  Sayfalar 298 - 300 (177 kere görüntülendi)

YAZAR İNDEKSI
18.
İndeks
Index

Sayfa 301 (151 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

HAKEM İNDEKSI
19.
İndeks
İndex

Sayfa 302 (181 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF