ISSN: 1309-9833 E-ISSN: 1308-0865


Pamukkale Tıp Dergisi: 7 (3)
Cilt: 7  Sayı: 3 (2014)
Özetleri Göster | << Geri
KAPAK
1.
Kapak
cover
Sayfa I
Dergi Sekreteryası
Makale Özeti | Tam Metin PDF (74 kere görüntülendi)

EDITÖR'DEN
2.
Doç.Dr.Mustafa Karatepe Anısına
Commemorating Doc.Dr. Mustafa Karatepe
Sayfa II
Dergi Sekreteryası
Makale Özeti | Tam Metin PDF (105 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
3.
İntihar girişiminde bulunan çocuk ve ergenlerin değerlendirilmesi
Evaluation of child and adolescents with attempted suicide
doi: 10.5505/ptd.2014.74436  Sayfalar 176 - 183
Gülşen Ünlü, Zeynep Aksoy, Eşme Ece Ersan
Makale Özeti | Tam Metin PDF (132 kere görüntülendi)

4.
Yirmi sekiz hafta ve altındaki preterm bebeklerde profilaktik ve selektif surfaktan uygulaması: tek merkez deneyimi
Prophylactic and selective surfactant administration in preterm infants with 28 weeks and lower: a single center experience
doi: 10.5505/ptd.2014.22755  Sayfalar 184 - 188
Nilgün Altuntaş, Esin Koç, Canan Türkyılmaz, Ferit Kulalı, Serdar Beken, Esra Önal, Ebru Ergenekon, Yıldız Atalay
Makale Özeti | Tam Metin PDF (82 kere görüntülendi)

5.
Histerektomi operasyonlarında nitröz oksit ile genel anestezinin postoperatif opioid tüketimi ve kronik ağrı üzerine etkilerinin karşılaştırılması
Comparing the effects of general anesthesia with nitrous oxide on postoperative opioid consumption and chronic pain in patients undergoing hysterectomy
doi: 10.5505/ptd.2014.30922  Sayfalar 190 - 195
Elif Doğan Bakı, Remziye Gül Sıvacı, Serdar Kokulu, Yüksel Ela, Gülengül Köken, Kübra Demir Üstün, Bekir Serdar Ünlü, Hanife Uzel
Makale Özeti | Tam Metin PDF (71 kere görüntülendi)

6.
Kronik Myeloproliferatif Neoplazili Hastalarda JAK2V617F mutasyon ve Tromboemboli Durumlarının Değerlendirilmesi;Tek Merkez Deneyimi
The Evaluation of Conditions of JAK2V617F Mutation and Thromboembolism with Chronic Myeloproliferative Neoplasia Patients;Single Center Experience
doi: 10.5505/ptd.2014.37232  Sayfalar 196 - 200
Gülsüm Akgün Çağlıyan, Oktay Bilgir
Makale Özeti | Tam Metin PDF (65 kere görüntülendi)

7.
Tıp Fakültesi öğrencileri ve pratisyen hekimlerin anaflaksinin tanı ve tedavisi konusundaki bilgileri
Knowledge of general practitioners and medical students regarding the diagnosis and treatment of anaphylaxis
doi: 10.5505/ptd.2014.59672  Sayfalar 202 - 208
Mervan Bekdaş, Mustafa Dilek, Engin Açıkel, Bilal Ağalday, Mustafa Erkoçoğlu
Makale Özeti | Tam Metin PDF (69 kere görüntülendi)

8.
Enfeksiyöz mononükleoz tanısı alan hastaların değerlendirilmesi
Evaluation of patients diagnosed with infectious mononucleosis
doi: 10.5505/ptd.2014.29292  Sayfalar 210 - 213
Murat Çağlar, Yasemin Işık Balcı, Aziz Polat, Nural Cevahir, Şefika Çölgeçen
Makale Özeti | Tam Metin PDF (63 kere görüntülendi)

9.
Denizli Merkezi'ndeki aile hekimlerinin tüberküloz tanı ve tedavisine yaklaşımları
Family physicians’ approaches to the diagnosis and treatment of tuberculosis in the center of Denizli
doi: 10.5505/ptd.2014.54254  Sayfalar 214 - 217
Şerife Akalın, Murat Ertaş, Emrullah Varkal, Arif Said Sadık
Makale Özeti | Tam Metin PDF (53 kere görüntülendi)

10.
Klinik pratikte ankilozan spondilitte anti tümör nekrosis faktör tedavisi
Anti tumor necrosis factor therapy of ankylosing spondylitis in clinical practice
doi: 10.5505/ptd.2014.59454  Sayfalar 218 - 224
Hakan Alkan, Füsun Ardıç
Makale Özeti | Tam Metin PDF (70 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
11.
Bruselloma; antibiyotik tedavisi ile düzelen hepatosplenik nodülü olan vaka sunumu
Brucelloma; a case with hepatosplenic nodules Resolved with antibiotherapy
doi: 10.5505/ptd.2014.04695  Sayfalar 226 - 228
Yasemin Işık Balcı, Funda Akpınar, Ahmet Ergin, Ümmühan Torlak, Ali Koçyiğit
Makale Özeti | Tam Metin PDF (62 kere görüntülendi)

12.
Ayarlanabilir orta üretra askı ameliyatı sonrası cilt ve vajinal erozyon
Skin and vaginal erosion after adjustable miduretral sling operation
doi: 10.5505/ptd.2014.02986  Sayfalar 230 - 233
Okan Alkış, Ali Ersin Zümrütbaş, Yusuf Özlülerden, Zafer Aybek
Makale Özeti | Tam Metin PDF (66 kere görüntülendi)

13.
Şilotoraksın eşlik ettiği bir lenfatik displazi sendromu
Lymphatic dysplasia syndrome with chylothorax: a case report
doi: 10.5505/ptd.2014.82713  Sayfalar 234 - 238
Sule Gökçe, Feyza Koç, Gülizar Turan, Hacer Örsdemir, Zafer Dökümcü, Vüsale Elekberova, Sadık Akşit
Makale Özeti | Tam Metin PDF (69 kere görüntülendi)

14.
Brankiyal kist zemininde gelişen skuamöz hücreli karsinom (Primer Brankiyojenik Karsinom)
Squamous cell carcinoma developed on the basis of branchial cyst (Primary Branchiogenic Carcinoma): A case report
doi: 10.5505/ptd.2014.09815  Sayfalar 240 - 244
Mehmet Özgür Pınarbaşlı, Nurullah Türe, Ercan Kaya, Deniz Arık, Melek Kezban Gürbüz
Makale Özeti | Tam Metin PDF (56 kere görüntülendi)

15.
Tam açılmayan kaplı stent
Underexpanded Covered-Stent
doi: 10.5505/ptd.2014.83007  Sayfalar 246 - 249
Doğu İsmail Kılıç, Yusuf İzzettin Alihanoğlu, Bekir Serhat Yıldız, Harun Evrengul
Makale Özeti | Tam Metin PDF (61 kere görüntülendi)

16.
Transsellar Transsfenoidal Ensefalosel: MRG Bulguları
Transsellar Transsphenoidal Encephalocele: MRI Features
doi: 10.5505/ptd.2014.98159  Sayfalar 250 - 252
Furkan Ufuk, Duygu Herek, Cihan Kaya, Tuğberk Baştürk, Furkan Kaya, Burak Tanriverdi, Ergin Karaman
Makale Özeti | Tam Metin PDF (60 kere görüntülendi)

17.
Postpartum Hemorajik Enfarkt İle Komplike Serebral Sinüs Venöz Tromboz: Olgu Sunumu
Cerebral Venous Thrombosis Complicated By Hemorrahic Infarction In Postpartum Period: Case Report
doi: 10.5505/ptd.2014.50251  Sayfalar 254 - 258
Sümeyra Nergiz Avcıoğlu, Sündüz Özlem Altınkaya, Selda Demircan Sezer, Mert Küçük, Hasan Yüksel
Makale Özeti | Tam Metin PDF (66 kere görüntülendi)