ISSN: 1309-9833 E-ISSN: 1308-0865


Pamukkale Tıp Dergisi: 9 (2)
Cilt: 9  Sayı: 2 - 2016
Özetleri Göster | << Geri
KAPAK
1.
Kapak
Cover

Sayfa I (78 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Histeroskopinin jinekolojik problemleri öngörmedeki etkinliği, retrospektif analiz
Effectiveness of hysteroscopy in assessment of gynecologic problems, retrospective analysis
Banuhan Şahin, Ömer Demirtaş, Aysun Karabulut, Erkan Alataş, İbrahim Veysel Fenkçi, Ömer Tolga Güler, Serap Aynur Simavlı, Özer Öztekin, Buğra Şahin, Metin Akbulut
doi: 10.5505/ptd.2016.47135  Sayfalar 99 - 103 (119 kere görüntülendi)

3.
Yenidoğan yoğun bakım ünitemizde respiratuvar sinsisyal virüs kaynaklı alt solunum yolu enfeksiyonu tanısıyla izlenen olguların değerlendirilmesi
Evaluation of the cases with lower respiratory tract infection caused by respiratory syncytial virus in our neonatal intensive care unit
Merve Gürses, Özmert Muhammet Ali Özdemir, Hacer Ergin, Kazım Küçüktaşçı, Turgut Ürey
doi: 10.5505/ptd.2016.40360  Sayfalar 105 - 110 (100 kere görüntülendi)

4.
Tekrarlayan erken gebelik kayıplarında maternal trombofili nedenleri
Maternal thrombophilia causes at recurrent early pregnancy loss
Ezgi Katran, İzel Kutlu, İsmail Kubilay Baykan, Merve Terzi, Sibel Hacıoğlu, Banuhan Şahin, Aysun Karabulut
doi: 10.5505/ptd.2016.24482  Sayfalar 111 - 116 (97 kere görüntülendi)

5.
Pamukkale Üniversitesi öğretim üyelerinde fiziksel aktivite düzeyi ve ilişkili faktörler
Physical activity levels and related factors at teaching stuffs in Pamukkale University medicine school
Özgür Sevinç, Bekir Büyükakın, Türker Bekar, Süleyman Utku Uzun
doi: 10.5505/ptd.2016.48802  Sayfalar 117 - 124 (114 kere görüntülendi)

6.
Bir devlet hastanesinde görev yapan hemşirelerin çalışan yaşam kalitesi düzeylerinin ve etkileyen faktörlerin incelenmesi
Investigation of professional quality of life and affecting factors of nurses who are working in a state hospital
Hatice Başkale, Neslihan Partlak Günüşen, Pınar Serçekuş
doi: 10.5505/ptd.2016.03779  Sayfalar 125 - 133 (135 kere görüntülendi)

7.
Organize sanayi bölgesine açılan sigara bırakma polikliniği çalışma sonuçlarının değerlendirilmesi
Evaluation of the results of smoking cessation clinic at the organized industrial zone
Emel Dikbaş, Nurgül Bozkurt, Veli Kılınçarslan, Ali İhsan Bozkurt
doi: 10.5505/ptd.2016.48902  Sayfalar 135 - 144 (102 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
8.
Bukkal mukoza yerleşimli lenfanjiyoma sirkumskriptumlu bir çocuk
A child with lymphangioma circumscriptum on buccal mucosa
Emine Tuğba Alataş, Hilal Semra Çelebi, Gürsoy Doğan, Asude Kara
doi: 10.5505/ptd.2016.35403  Sayfalar 145 - 147 (90 kere görüntülendi)

9.
Bilateral el palmar yüzde yerleşen palmar liken planus
Lichen planus on the bilateral palmar surfaces
Ragıp İsmail Engin, Erdal Pala, Ali Kurt
doi: 10.5505/ptd.2016.97752  Sayfalar 149 - 151 (83 kere görüntülendi)

10.
Over torsiyonunda manyetik rezonans görüntüleme bulguları
Magnetic resonance imaging findings in ovarian torsion
Furkan Ufuk, Duygu Herek, Ömer Demirtaş
doi: 10.5505/ptd.2016.38278  Sayfalar 153 - 159 (95 kere görüntülendi)

11.
Metabolik bozukluğa bağlı baş ağrısı
Headache associated with metabolic disorders
Çetin Kürşad Akpınar, Taner Özbenli
doi: 10.5505/ptd.2016.19327  Sayfalar 161 - 162 (76 kere görüntülendi)

12.
Perkütan nefrolitotomi pozisyonu tercihinde dikkat edilmesi gereken özel bir durum: Megakolon
A special condition for the position of percutaneous nephrolithotomy: Megacolon
Cihan Toktaş, Ali Ersin Zümrütbaş, Yusuf Özlülerden, Aykut Başer, Ömer Levent Tuncay
doi: 10.5505/ptd.2016.98700  Sayfalar 163 - 165 (72 kere görüntülendi)

13.
Tek port video yardımlı cerrahi ile komplet rezeke edilmiş atipik yerleşimli timoma olgusu
A case with unusual localized thymoma was resected completely by uniportal video assisted thoracic surgery
Umit Aydogmus, Erhan Ugurlu, Figen Turk, Gokhan Yuncu
doi: 10.5505/ptd.2016.24855  Sayfalar 167 - 169 (91 kere görüntülendi)

DERLEME
14.
Ameliyat öncesi antiseptik duş cerrahi alan enfeksiyonlarının önlenmesinde etkili midir? Sistematik derleme
Preoperative antiseptic shower for the prevention of surgical site infections is it effective? A systematic review
Filiz Kabu Hergül, Meryem Yavuz
doi: 10.5505/ptd.2016.20092  Sayfalar 171 - 179 (119 kere görüntülendi)