ISSN: 1309-9833 E-ISSN: 1308-0865


Pamukkale Tıp Dergisi: 8 (1)
Cilt: 8  Sayı: 1 (2015)
Özetleri Göster | << Geri
KAPAK
1.
Kapak
Cover
Sayfa I

DOWNLOAD (78 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinde ağız-diş sağlığının değerlendirilmesi
Oral-dental health evaluation of the Pamukkale University Medical School students
doi: 10.5505/ptd.2015.09326  Sayfalar 1 - 9
Ayşe Erdoğan, Ali İhsan Bozkurt, Ahmet Ergin, Sinem Topaloğlu, Arife Aydın, Aslıhan Arslan, Aylin Avcı, Beyzanur Kurtcephe, Fahri Er, İsmail Çevik, Kıymet Karagöz, Muzaffer Kahyaoğlu
Makale Özeti | Tam Metin PDF (90 kere görüntülendi)

3.
Ürolitiazisli çocuklarda metabolik risk faktörleri: Güneybatı Türkiye'den tek merkez deneyimi
Metabolic risk factors in children with urolithiasis: Single centre experience in southwest Turkey
doi: 10.5505/ptd.2015.26349  Sayfalar 11 - 17
Selçuk Yüksel, Hazal Tancer Elçi, Ali Koçyiğit, Melis Deniz, Tülay Becerir, Havva Evrengül
Makale Özeti | Tam Metin PDF (76 kere görüntülendi)

4.
Aferez trombosit donasyonu: Demografik bulgular, işlem ve ürün özellikleri
Platelet apheresis donation: Demographic findings, processing and harvest properties
doi: 10.5505/ptd.2015.18480  Sayfalar 19 - 22
Mehmet Hilmi Doğu, İsmail Sarı, Sema Ertürk, Sibel Hacıoğlu, Ali Keskin
Makale Özeti | Tam Metin PDF (82 kere görüntülendi)

5.
Esansiyel hipertansiyonlu olgularda CHGA geni promotor bölge polimorfizmlerinin araştırılması
Investigation of polymorphisms of CHGA gene’s promoter region in patients with essential hypertension
doi: 10.5505/ptd.2015.26121  Sayfalar 23 - 30
Metin Eser, Musa Şanlıalp, Emre Tepeli, Lale Şatıroğlu Tufan, Havane Asuman Kaftan, Cavidan Nur Semerci
Makale Özeti | Tam Metin PDF (61 kere görüntülendi)

6.
Çocuklarda üriner kateterizasyon ve kateter ilişkili üriner sistem enfeksiyonu
Urinary catheterization and catheter associated urinary tract infections in children
doi: 10.5505/ptd.2015.52523  Sayfalar 31 - 34
Havva Evrengül, Pelin Ertan, Aydın Şencan, Semra Kurutepe, Hörü Gazi
Makale Özeti | Tam Metin PDF (74 kere görüntülendi)

7.
Ranibizumab nükleer katarakt oluşumunu inhibe eder: optik ölçüm hatası mı yoksa beklenmeyen bir farmakolojik etki mi?
Ranibizumab inhibits nuclear cataractogenesis: An optical measurement error or unexpected pharmacological effect?
doi: 10.5505/ptd.2015.98852  Sayfalar 35 - 38
Gökhan Pekel, Semra Acer, Alper Kaşıkçı, Ramazan Yağcı, Ebru Nevin Çetin
Makale Özeti | Tam Metin PDF (76 kere görüntülendi)

8.
Yenidoğan bebeklerde direkt Coombs testi taraması ve pozitifliğinin morbidite üzerine etkisi; tek merkez deneyimi
The screening of direct Coombs test in newborns and the effect of its positivity on morbidity; a single center experience
doi: 10.5505/ptd.2015.37132  Sayfalar 39 - 44
Nilgün Altuntaş, Diyar Taşçı Çelebi, Mesut Koçak, Nesibe Andıran
Makale Özeti | Tam Metin PDF (60 kere görüntülendi)

9.
Anne sütü ve emzirme İle İlgili web-tabanlı eğitim materyallerinin değerlendirilmesi
An evaluation of web-based education material about breastfeeding and breast milk
doi: 10.5505/ptd.2015.83713  Sayfalar 45 - 50
Fadime Hatice İnci, Pınar Serçekuş
Makale Özeti | Tam Metin PDF (63 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
10.
Sağ pnömonektomi sonrası koroner arter bypas greft cerrahisi
Coronary artery bypass grefting after right pneumonectomy
doi: 10.5505/ptd.2015.73745  Sayfalar 51 - 53
Nail Kahraman, Funda Yıldırım, Tülün Öztürk, Adnan Taner Kurdal, İhsan İşkesen
Makale Özeti | Tam Metin PDF (59 kere görüntülendi)

11.
Coklu santral sinir sistemi tumorlu bir olgu sunumu, norofibromatozis tip 2
Multiple central nervous system tumors, neurofibromatosis type 2, a case report
doi: 10.5505/ptd.2015.32559  Sayfalar 55 - 58
Nedim Ongun, Eylem Değirmenci, Çağdaş Erdoğan, Attila Oğuzhanoğlu
Makale Özeti | Tam Metin PDF (64 kere görüntülendi)

12.
Nadir bir akut batın nedeni: Spontan intraperitoneal kist hidatik ruptürü 
A rare cause of acute abdomen: Spontaneous intraperitoneal hydatid cyst rupture
doi: 10.5505/ptd.2015.55376  Sayfalar 59 - 61
Murat Özban, Onur Birsen, Halil Erbiş, Sinan Sayır, Göksel Sarohan, Tufan Ergenç, Çağatay Aydın, Burhan Kabay
Makale Özeti | Tam Metin PDF (69 kere görüntülendi)

13.
Yenidoğanda duktus arteriyozus anevrizmasının bilgisayarlı tomografi anjiografi ile gösterilmesi: Olgu Sunumu
Computed tomography angiography imaging of the ductus arteriosus aneurysm in a neonate: A Case Report
doi: 10.5505/ptd.2015.13008  Sayfalar 63 - 65
Kadir Ağladıoğlu, Dolunay Gürses, Hacer Ergin, Mustafa Doğan, Bilgin Emrecan
Makale Özeti | Tam Metin PDF (64 kere görüntülendi)

14.
Karotis endarterektomi yapılan hastalarda kardiyopulmoner baypas ile oluşturulan sistemik hipotermi serebral korumaya yardımcı olabilir mi?
Can systemic hypothermia under by cardiopulmonary bypass be helpfull in patients with performed carotid endarterectomy?
doi: 10.5505/ptd.2015.76476  Sayfalar 67 - 70
İhsan Alur, Mohammad Alşalaldeh, Fırat Durna, Bilgin Emrecan
Makale Özeti | Tam Metin PDF (73 kere görüntülendi)

15.
Geç tanı alan testiküler feminizasyon olgusunda sertoli leydig tümörü
Late diagnosed case of testicular feminization with sertoli leydig tumor
doi: 10.5505/ptd.2015.51422  Sayfalar 71 - 73
Ayşe Gönül Altuncu, Erdal Bilen, Seyit Ali Köse, Mehmet Okan Özkaya
Makale Özeti | Tam Metin PDF (60 kere görüntülendi)

16.
Organize pnomoniyi taklit eden pulmoner invaziv müsinöz adenokarsinom
An invasiv pulmonary mucınous adenocarcinoma mımıckıng organısıng pneumonia
doi: 10.5505/ptd.2015.52386  Sayfalar 75 - 78
Erhan Uğurlu, Neşe Dursunoğlu, Serkan Değirmencioğlu, Burcu Yapar Taşköylü, Ferda Bir, Zahide Alaçam, Fatma Evyapan
Makale Özeti | Tam Metin PDF (68 kere görüntülendi)

17.
Enfekte müllerian adenosarkoma: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
Infected mullerian adenosarcoma: Report of a case and review of the literature
doi: 10.5505/ptd.2015.94547  Sayfalar 79 - 81
Banuhan Şahin, Aysun Karabulut, Nevzat Karabulut, Mehmet Gündoğan, Metin Akbulut
Makale Özeti | Tam Metin PDF (78 kere görüntülendi)