ISSN: 1309-9833 E-ISSN: 1308-0865


Pau Med J: 7 (1)
Cilt: 7  Sayı: 1 (2014)
Özetleri Göster | << Geri
KAPAK
1.
Kapak
Cover
Sayfa I

Makale Özeti | Tam Metin PDF  (Makale Dili Türkçe) (108 kere görüntülendi)

EDITÖR'DEN
2.
Editör'den
Editorial
Sayfa II
Selçuk Yüksel
Makale Özeti | Tam Metin PDF  (Makale Dili Türkçe) (149 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
3.
Osmanlı döneminde Denizli Sancağında gayrimüslim doktor ve sağlık görevlileri
Non-muslim doctors and health officials of Denizli Sanjaq in Ottoman era
Sayfalar 1 - 17
Bilal Yıldız
Makale Özeti | Tam Metin PDF  (Makale Dili Türkçe) (356 kere görüntülendi)

4.
Çocukluk çağında görülen akut semptomatik nöbetler, etyoloji ve rekürrens
The etiology and recurrence of acute symptomatic seizures during childhood
Sayfalar 19 - 25
Binnaz Tekatlı Çelik, Yahya Kemal Yavuz Gürer, Neşat Çelik
Makale Özeti | Tam Metin PDF  (Makale Dili Türkçe) (149 kere görüntülendi)

5.
Elektif sezaryen kan kaybını azaltmak için elle boğma tekniği kullanımı
Use of manual strangulation technique to reduce blood loss at elective cesarean section
Sayfalar 27 - 31
Hasan Fehmi Yazıcıoğlu, Semra Capar, Osman Sevket, Seda Keskin, Seda Ates
Makale Özeti | Tam Metin PDF  (Makale Dili İngilizce) (111 kere görüntülendi)

6.
Fetüs kesitsel anatomisinde MR ve orcein-picroindigocarmine boyama yönteminin karşılaştırılması
Comparison of MR imaging and orcein-picroindigocarmine staining method in fetal sectional anatomy
Sayfalar 33 - 40
Tuncay Peker, Nadir Gülekon, Nil Tokgöz, Suna Ömeroğlu, Afitap Anıl, Hasan Basri Turgut
Makale Özeti | Tam Metin PDF  (Makale Dili Türkçe) (129 kere görüntülendi)

7.
Tekrarlayan gebelik kayıpları sonrası oluşan gebeliklerin seyri
The course of pregnancies that occur after recurrent miscarriages)
Sayfalar 41 - 45
Funda Demirel, Seda Ateş, Osman Şevket, Levent Yaşar, Kadir Savan
Makale Özeti | Tam Metin PDF  (Makale Dili Türkçe) (155 kere görüntülendi)

8.
Yenidoğan pnömotorakslı olguların değerlendirilmesi
Evaluation of newborn with pneumothorax
Sayfalar 47 - 51
Nergül Çördük, Turgut Ürey, Kazım Küçüktaşçı, Özmert Muhammet Ali Özdemir, Özkan Herek, Akıle Sarıoğlu-büke, Uğur Koltuksuz, Hacer Ergin
Makale Özeti | Tam Metin PDF  (Makale Dili Türkçe) (150 kere görüntülendi)

9.
Çocuk Hematoloji Polikliniğine Başvuran Hastalarda Benign Lökopeni Sıklığı ve Nedenleri
The Frequency and the Causes of Benign Leukopenia İn Patients Who Presented Pediatric Hematology Department
Sayfalar 53 - 56
Murat Çağlar, Yasemin Işık Balcı, Aziz Polat
Makale Özeti | Tam Metin PDF  (Makale Dili Türkçe) (69 kere görüntülendi)

10.
Üçüncü Basamak Sağlık Kuruluşunda Hasta Memnuniyeti
Patients' Satisfaction at Tertiary Care
Sayfalar 57 - 62
Didem Tezcan, Mehmet Hakan Yücel, Umut Burak Ünal, Tamer Edirne
Makale Özeti | Tam Metin PDF  (Makale Dili Türkçe) (213 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
11.
Rinoliti taklit eden nazal kavite yerleşimli ektopik dişin transnazal endoskopik yöntemle çıkarılması: olgu sunumu
Transnasal endoscopic removal of an ectopic tooth mimicking a rhinolith from the nasal cavity: a case report
Sayfalar 63 - 66
Umut Sakarya, Ekrem Korucuk
Makale Özeti | Tam Metin PDF  (Makale Dili Türkçe) (92 kere görüntülendi)

12.
Periton diyalizi yapan peritonitli hastada jejunal perforasyonlar: vaka sunumu
Jejunal perforations in a peritoneal dialysis patient with peritonitis: a case report
Sayfalar 67 - 69
Hava Cilan, Murat Hayri Sipahioğlu, Nilüfer Oğuzhan, Öztürk Ateş, İsmail Koçyiğit, Bülent Tokgöz, Oktay Oymak, Cengiz Utaş
Makale Özeti | Tam Metin PDF  (Makale Dili İngilizce) (77 kere görüntülendi)

13.
Primer infertilite hikayesi olan bir hastada spontan heterotopik gebelik: bir olgu sunumu.
Spontaneous heterotopic pregnancy in a patient with a history of primary infertility: a case report
Sayfalar 71 - 74
Ömer Demirtaş, Gülşah Demirtaş, Emre Gültekin, Ali Öner Erdoğdu, Bülent Yeşilyurt
Makale Özeti | Tam Metin PDF  (Makale Dili Türkçe) (135 kere görüntülendi)

14.
Atipik Semptomlar ile bulgu veren sol ana koroner arterin total oklüzyonu: Olgu sunumu
Total occlusion of the left main coronary artery presenting with atypical symptoms'
Sayfalar 75 - 78
Şeref Alpsoy, Aydın Akyüz, Dursun Cayan Akkoyun, Hasan Değirmenci
Makale Özeti | Tam Metin PDF  (Makale Dili İngilizce) (87 kere görüntülendi)

15.
Leiomyoma of the vagina: Report of two cases
Sayfalar 79 - 82
Bulent Yilmaz, Orcun Ozdemir, Osman Sevket, Zehra Sekerci, Nur Buyukpinarbasili, Sefa Kelekci
Makale Özeti | Tam Metin PDF  (Makale Dili İngilizce) (107 kere görüntülendi)

16.
İmmun Trombositopeni Tedavisinde Kullanılan Bir İlaç Olan Eltrombopag Pseudotrombositopeni nedeni olabilir mi ?: Olgu Sunumu
A Drug Used in The Treatment of Immune Thrombocytopenia Eltrombopag Might Be Cause of Pseudothrombocytopenia?: A Case Report
Sayfalar 83 - 85
Mehmet Hilmi Doğu, Sibel Hacıoğlu, İsmail Sarı, Ali Keskin
Makale Özeti | Tam Metin PDF  (Makale Dili Türkçe) (122 kere görüntülendi)

EDITÖR'DEN
17.
Düzeltme
Erratum
Sayfalar 86 - 0

Makale Özeti | Tam Metin PDF  (Makale Dili Türkçe) (92 kere görüntülendi)