ISSN: 1309-9833 E-ISSN: 1308-0865


Pamukkale Tıp Dergisi: 8 (3)
Cilt: 8  Sayı: 3 (2015)
Özetleri Göster | << Geri
KAPAK
1.
Kapak
Cover
Sayfa I

DOWNLOAD (71 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
PAS pozitif dermatofitozlarda klinik ve histopatolojik bulguların analizi
Analysis of clinical and histopathological findings of PAS positive dermatophytose cases
doi: 10.5505/ptd.2015.69672  Sayfalar 171 - 177
Neşe Çallı Demirkan, Billur Cosan Sarbay, Sinem Korkmaz, Şeniz Ergin, Çağrı Ergin, Berna Şanlı
Makale Özeti | Tam Metin PDF (90 kere görüntülendi)

3.
Tik bozukluğu olan çocuk ve ergenlerde sosyodemografik özellikler ve eşlik eden durumlar
Sociodemographic properties and accompanying disorders of children and adolescents with tic disorder
doi: 10.5505/ptd.2015.71501  Sayfalar 179 - 191
Veli Kurt, Mutlu Karakuş, Serkan Karadeniz, Sema Kandil
Makale Özeti | Tam Metin PDF (111 kere görüntülendi)

4.
İleri evre diz osteoartritinde ultrasonografi eşliğinde intraartiküler uygulanan kortikosteroidlerin etkisi
The effect of ultrasonography guided intra-articular corticosteroid injections in advanced knee osteoarthritis
doi: 10.5505/ptd.2015.91069  Sayfalar 193 - 198
Figen Koçyiğit, Ersin Kuyucu, Ali Koçyiğit
Makale Özeti | Tam Metin PDF (76 kere görüntülendi)

5.
Adölesan doğumlara yaklaşımda beş yıllık sonuçlarımız
Our five-year results in approach towards adolescent deliveries
doi: 10.5505/ptd.2015.34713  Sayfalar 199 - 203
Fatma Eskicioğlu
Makale Özeti | Tam Metin PDF (76 kere görüntülendi)

6.
Genç sağlıklı erkeklerde esneklik antrenmanının eritrosit reolojik özelliklerine ve anaerobik performansa etkileri
Stretching training affects erythrocyte rheological properties and anaerobic performance in healthy young males
doi: 10.5505/ptd.2015.37084  Sayfalar 205 - 212
Emine Kilic - Toprak, Fatma Unver - Kocak, Gülten Erken, Melek Bor - Kucukatay
Makale Özeti | Tam Metin PDF (81 kere görüntülendi)

7.
İntestinal obstrüksiyona yol açan trokar yeri hernileri
Trocar site hernias causing intestinal obstruction
doi: 10.5505/ptd.2015.38268  Sayfalar 213 - 218
Mustafa Taner Bostancı, Mehmet Ali Çaparlar, Erol Aksoy, Tahsin Dalgıç, Murat Ulaş, Erdal Birol Bostancı, Musa Akoğlu
Makale Özeti | Tam Metin PDF (65 kere görüntülendi)

8.
İkinci trimester uterin arter Doppler bulguları ve homosistein değerlerinin kötü gebelik sonuçları öngörüsündeki yeri
The role of second trimester uterine artery dopler findings and homocystein levels in prediction of adverse pregnancy outcome
doi: 10.5505/ptd.2015.48403  Sayfalar 219 - 224
Zeynep Kayaoğlu, Seda Ateş, Abdullah Şumnu, Ayşegül Özel, Gonca Batmaz, Banu Dane
Makale Özeti | Tam Metin PDF (71 kere görüntülendi)

9.
Primer hiperparatiroidi tanısı ile opere edilen olguların analizi
The analysis case operated with diagnosis of primary hyperparathyoidism
doi: 10.5505/ptd.2015.66933  Sayfalar 225 - 229
Fatih Kaya, Murat Özban, Onur Birsen, Burhan Kabay, Akın Özden
Makale Özeti | Tam Metin PDF (67 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
10.
Paratestiküler pleomorfik liposarkom
Paratesticular pleomorphic liposarcoma
doi: 10.5505/ptd.2015.44227  Sayfalar 231 - 233
Cumhur İbrahim Başsorgun, Betül Ünal, İrem Hicran Özbudak, Ceren Uzun, Selçuk Yücel, Mehmet Akif Çiftcioğlu
Makale Özeti | Tam Metin PDF (73 kere görüntülendi)

11.
Oral kobalamin ve folik asit ile tedavi edilen pansitopenik olgu
A case with pancytopenia treated with oral cobalamin and folic acid
doi: 10.5505/ptd.2015.38981  Sayfalar 235 - 237
Tuğçe Bozkurt, Yasemin Işık Balcı, Havva Evrengül, Melike Kurtuluş Çokboz, Taner Atılgan, Ahmet Ergin, Aziz Polat
Makale Özeti | Tam Metin PDF (67 kere görüntülendi)

12.
Primer epiploik apandisit
Primary epiploic appendicitis
doi: 10.5505/ptd.2015.09825  Sayfalar 239 - 241
İsmail Zihni, Kazım Çağlar Özçelik, Hüseyin Pülat, Oktay Karaköse
Makale Özeti | Tam Metin PDF (68 kere görüntülendi)

13.
Ekstramedullar plazmasitom ile otoimmun hepatit birlikteliği
Coexistence of autoimmune hepatitis with extramedullary plasmacytoma
doi: 10.5505/ptd.2015.51423  Sayfalar 243 - 246
Adil Coşkun, Serkan Borazan, Özden Yükselen, İrfan Yavaşoğlu, Mehmet Hadi Yaşa, Ali Önder Karaoğlu
Makale Özeti | Tam Metin PDF (68 kere görüntülendi)

14.
Mesanenin osteosarkom komponenti baskın sarkomatoid karsinomu
Bladders osteosarcoma component dominant sarcomatoid carcinoma
doi: 10.5505/ptd.2015.65902  Sayfalar 247 - 250
Burcu Kemal Okatan, Beyhan Mollamehmetoğlu, Ali Ertan Okatan
Makale Özeti | Tam Metin PDF (67 kere görüntülendi)

15.
Vulvada derin yerleşimli lipom
Deep-localized lipoma of the vulva
doi: 10.5505/ptd.2015.85866  Sayfalar 251 - 253
Gonca Batmaz, Pınar Özcan, Serdar Aydın, Rabia Zehra Bakar, Ramazan Dansuk
Makale Özeti | Tam Metin PDF (61 kere görüntülendi)

16.
Başarısız gebelik tahliyesi sonrası 17. gebelik haftasında rüptüre olan sağ kornual ektopik gebelik
A ruptured 17 week right cornual gestation after failed termination of pregnancy
doi: 10.5505/ptd.2015.74936  Sayfalar 255 - 258
Sümeyra Nergiz Avcıoğlu, Sündüz Özlem Altınkaya, Emre Zafer, Selda Demircan Sezer, Hasan Yüksel
Makale Özeti | Tam Metin PDF (71 kere görüntülendi)

17.
Hipertansiyon sebebi olarak Nörofibromatozis Tip 1(NF1)
Neurofıbromatosıs type 1 (NF1): The causes of hypertensıon
doi: 10.5505/ptd.2015.77045  Sayfalar 259 - 262
Secil Conkar, Ebru Yılmaz, Kadriye Özdemir, İpek Kaplan Bulut, Halil Bozkaya, Sevgi Mir
Makale Özeti | Tam Metin PDF (79 kere görüntülendi)

YAZAR İNDEKSI
18.
İndeks
İndex
Sayfa 263

Makale Özeti | Tam Metin PDF (53 kere görüntülendi)

HAKEM İNDEKSI
19.
İndeks
İndex
Sayfa 264

Makale Özeti | Tam Metin PDF (59 kere görüntülendi)