ISSN: 1309-9833 E-ISSN: 1308-0865


Pamukkale Tıp Dergisi: 7 (2)
Cilt: 7  Sayı: 2 (2014)
Özetleri Göster | << Geri
KAPAK
1.
Kapak
cover
Sayfa I
Dergi Sekreteryası
Makale Özeti | Tam Metin PDF (141 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Denizli belediye tabibi Şakir Efendi İbn-i Hacı Ahmet Ağa (ö. 1898)
Denizli municipality doctor: Shakir Efendi Ibn-i Haci Ahmet Aga (d. 1898)
doi: 10.5505/ptd.2014.75436  Sayfalar 87 - 105
Bilal Yıldız
Makale Özeti | Tam Metin PDF (179 kere görüntülendi)

EDITÖRE MEKTUP
3.
Tıp tarihi ve Denizli
History of Medicine and Denizli
doi: 10.5505/ptd.2014.89410  Sayfalar 107 - 0
Mustafa Karatepe
Makale Özeti | Tam Metin PDF (140 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
4.
Muğla Milas ilçe yerleşimi bölgesi Eucalyptus camaldulensis ağaçlarından Cryptococcus neoformans izolasyonu
The isolation of Cryptococcus neoformans from Eucalyptus camaldulensis trees in Muğla-Milas city center.
doi: 10.5505/ptd.2014.71676  Sayfalar 109 - 112
Hasan Gökçen, Çağrı Ergin
Makale Özeti | Tam Metin PDF (171 kere görüntülendi)

5.
Atelektazili yenidoğan bebeklerde nebülize rhDNaz tedavisi
Nebulized rhDNase therapy in newborn infants with atelectasis
doi: 10.5505/ptd.2014.74745  Sayfalar 113 - 118
Fatma Duksal, Omer Cevit, Ahmet Sami Güven, Melih Timucin Dogan, Betul Aslaner
Makale Özeti | Tam Metin PDF (124 kere görüntülendi)

6.
Sağlık politikalarının, hekimlerin sezeryan kararı almalarında etkisi: ikinci basamak sağlık kuruluşu değerlendirilmesi
The effect of health policies on decision cesarean of physicians: evaluation of second level health agency
doi: 10.5505/ptd.2014.85520  Sayfalar 119 - 123
Fatma Eskicioğlu, Pınar Solmaz Hasdemir, Hakan Çelik, Faik Mümtaz Koyuncu
Makale Özeti | Tam Metin PDF (153 kere görüntülendi)

7.
Antepartum dönem fonksiyonel durum envanterinin geçerlilik güvenilirlik çalışması
Validity and reliability of inventory Functional Status Antepartum Period
doi: 10.5505/ptd.2014.36854  Sayfalar 125 - 130
Sevgi Özkan, Hüriye Demirhan, İlgün Özen Çınar, Ümran Sevil, Erkan Alataş
Makale Özeti | Tam Metin PDF (97 kere görüntülendi)

8.
Pediatrik yaş grubu obez hastalarda hepatostetoza bağlı hepatik arter akım volümü değişikliğinin değerlendirilmesi
Assessment of hepatic artery flow volume changes due to hepatosteatosis on pediatric obese patients
doi: 10.5505/ptd.2014.39206  Sayfalar 131 - 136
Sedat Alpaslan Tuncel, Ali Koçyiğit, Fatih Demircioğlu, Şamil Hızlı, Handan Çakmakçı
Makale Özeti | Tam Metin PDF (125 kere görüntülendi)

9.
Radyolojik tetkikler sırasında maruz kalınan radyasyon hakkında sağlık personelinin bilgi düzeyleri
The knowledge level of the medical personnel about the ionising radiation exposure with the common radiologic examinations
doi: 10.5505/ptd.2014.48569  Sayfalar 137 - 142
Ali Koçyiğit, Furkan Kaya, Tuğçe Çetin, Işıl Kurban, Tuğçe Erbaş, Ahmet Ergin, Kadir Ağladıoğlu, Duygu Herek, Nevzat Karabulut
Makale Özeti | Tam Metin PDF (184 kere görüntülendi)

10.
Bir Devlet Hastanesinde Gebe Kadınlarda Toksoplazma,Rubella ve Sitomegalovirüs Varlığının Araştırılması
The Investigation of Toxoplasma,Rubella and Cytomegalovirüs Among Pregnant Women in a State Hospital
doi: 10.5505/ptd.2014.02411  Sayfalar 143 - 146
Ayşe İnci, Cem Yener, Demirhan Güven
Makale Özeti | Tam Metin PDF (208 kere görüntülendi)

11.
El dorsalinin nötrofilik dermatozu
Neutrophilic dermatosis of the dorsal hands: Two cases report
doi: 10.5505/ptd.2014.88597  Sayfalar 147 - 150
Pınar Özuğuz, Seval Doğruk Kaçar, Merve Terzili, Bahadır Rüchan Celep, Betul Demirciler Yavaş
Makale Özeti | Tam Metin PDF (104 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
12.
İnflamatuar fibroid polipe bağlı ileal intussussepsiyon
Ileal intussusception due to inflammatory fibroid polyp: A case report
doi: 10.5505/ptd.2014.93685  Sayfalar 151 - 153
Vedat Bayrak, Özkan Yılmaz, Ertuğrul Daştan, Necat Almalı, İskan Çallı
Makale Özeti | Tam Metin PDF (104 kere görüntülendi)

13.
Uyku Sırasında Orgazm: Bupropiona Bağlı Bir Nöbet Olgusu
Orgasm During Sleep: Bupropione induced Seizure
doi: 10.5505/ptd.2014.52724  Sayfalar 155 - 157
M. Ceyhan Balcı Şengül, Ezgi Hancı
Makale Özeti | Tam Metin PDF (144 kere görüntülendi)

14.
Benzalkonyum klorür: yenidoğanın nadir bir kimyasal perine yanığı nedeni
Benzalkonium chloride: a rare cause of chemical perineal burn in newborn
doi: 10.5505/ptd.2014.00775  Sayfalar 159 - 162
Nilgün Altuntaş, Dilek Sarıcı, Aslı Çelebi Tayfur, Fatih Mehmet Kışlal, Feryal Karadağ, Burcu Özkan, Ece Onat, Abdurrahman Bitkay, Mesut Koçak
Makale Özeti | Tam Metin PDF (127 kere görüntülendi)

15.
Geçici zaaf fenomenli Thomsen tipi miyotonia konjenita
Thomsen's type myotonia congenita with short-term disability phenomenon
doi: 10.5505/ptd.2014.52244  Sayfalar 163 - 166
Lütfi Özel, Recep Demir, Gökhan Özdemir, Ayfer Ertekin, Hızır Ulvi
Makale Özeti | Tam Metin PDF (250 kere görüntülendi)

16.
İhmal Edilmiş Kalça Eklemini Tutan Snovyal Kondromatozis
Neglected Case Of Hip Joit Synovial Chondromatosis
doi: 10.5505/ptd.2014.37450  Sayfalar 167 - 170
Sancar Serbest, Engin Kesgin, Hacı Bayram Tosun
Makale Özeti | Tam Metin PDF (130 kere görüntülendi)

17.
Cam kırıkları yutma sonrası gelişen hipofarenks travması: Bir şizofreni olgusu
Hypopharynx trauma after swallowing broken pieces of glass: a schizophrenia patient
doi: 10.5505/ptd.2014.33254  Sayfalar 171 - 173
Kürşat Murat Özcan, Doğan Atan, Sabri Köseoğlu, Mehmet Ali Çetin, Murat Kılıç, Hacı Hüseyin Dere
Makale Özeti | Tam Metin PDF (216 kere görüntülendi)

EDITÖRE MEKTUP
18.
Siklik Trombositopeni Ve MYH-9 ilişkili Trombosit Hastalıkları
cyclic thrombocytopenia and MYH-9 Related platelet disorders
doi: 10.5505/ptd.2014.17894  Sayfa 174
İrfan Yavaşoğlu
Makale Özeti | Tam Metin PDF (112 kere görüntülendi)

19.
Siklik Trombositopeni Ve MYH-9 ilişkili Trombosit Hastalıkları
Cyclic thrombocytopenia and MYH-9 Related platelet disorders
doi: 10.5505/ptd.2014.66588  Sayfalar 175 - 0
Mehmet Hilmi Doğu, Ali Keskin
Makale Özeti | Tam Metin PDF (120 kere görüntülendi)