ISSN: 1309-9833 E-ISSN: 1308-0865


Pamukkale Tıp Dergisi: 8 (2)
Cilt: 8  Sayı: 2 (2015)
Özetleri Göster | << Geri
KAPAK
1.
Kapak
Cover
Sayfa I
Dergi Sekreteryası
DOWNLOAD (100 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Pamukkale Üniversitesi öğrencilerinde alkol ve sigara bağımlılığı taraması
Screening of alcohol and tobbaco addiction in Pamukkale University students
doi: 10.5505/ptd.2015.69077  Sayfalar 82 - 87
Hüseyin Alaçam, Ali Korkmaz, Muharrem Efe, Ceyhan Balcı Şengül, Cem Şengül
Makale Özeti | Tam Metin PDF (125 kere görüntülendi)

3.
Miyop ve hipermetrop olgularda pupil çapının karşılaştırılması
Comparision of pupil size in myopic and hyperopic patients
doi: 10.5505/ptd.2015.59455  Sayfalar 88 - 91
Baran Gencer, Engin Bilge Özgürhan, Tuğba Kurt, İsmail Erşan, Sedat Arıkan, Selçuk Kara, Mediha Gülen Coşar, Ercüment Bozkurt
Makale Özeti | Tam Metin PDF (85 kere görüntülendi)

4.
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin genetiği değiştirilmiş organizmalarla ilgili bilgi ve görüşleri
Pamukkale University Faculty of Medicine students' knowledge and opinions regarding genetically modified organisms
doi: 10.5505/ptd.2015.00378  Sayfalar 92 - 98
Ahmet Ergin, Süleyman Utku Uzun, Ali İhsan Bozkurt
Makale Özeti | Tam Metin PDF (120 kere görüntülendi)

5.
Yoğun bakım ünitesinde yatan yaşlı hastalarda Acinetobacter baumannii enfeksiyonunun sonuçları
Outcomes of Acinetobacter baumannii infection in critically ill elderly patients in intensive care units
doi: 10.5505/ptd.2015.87262  Sayfalar 100 - 104
Kevser Ozdemir, Huseyin Turgut, Asiye Dikmen, Ahmet Bacanlı, Ferzan Göncü
Makale Özeti | Tam Metin PDF (76 kere görüntülendi)

6.
Hemofili hastalarinin acil servise başvuru nedenleri
Reasons for admission to emergency services of the patients with hemophilia
doi: 10.5505/ptd.2015.60490  Sayfalar 106 - 109
Funda Akpınar, Emine Özdemir, Yasemin Işık Balcı, Aziz Polat
Makale Özeti | Tam Metin PDF (68 kere görüntülendi)

7.
Bir eğitim araştırma hastanesinde sağlık hizmeti sunum süreçlerinin tüm basamaklarına yönelik hasta memnuniyetinin değerlendirilmesi
The assessment of the patient satisfaction associated with whole steps of health service processes in a training and research hospital
doi: 10.5505/ptd.2015.82787  Sayfalar 110 - 122
Pınar Bol, Gülnur Gül, Ahmet Emin Erbaycu
Makale Özeti | Tam Metin PDF (94 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
8.
Liken planus ile karışan ekstragenital hiperkeratotik liken sklerozus
Extragenital hiperkeratotic lichen sclerosus resembling lichen planus
doi: 10.5505/ptd.2015.26213  Sayfalar 124 - 126
Okan Kızılyel, Ömer Faruk Elmas, Mahmut Sami Metin, Handan Bilen, Necmettin Akdeniz
Makale Özeti | Tam Metin PDF (71 kere görüntülendi)

9.
Kemik yıkımına neden olan orbital psödotümör
Bone destruction caused by orbital pseudotumor
doi: 10.5505/ptd.2015.58076  Sayfalar 128 - 131
Yasemin Işık Balcı, Funda Akpınar, Ali Koçyiğit, Aziz Polat, Ahmet Ergin, Nagihan Yalçın
Makale Özeti | Tam Metin PDF (74 kere görüntülendi)

10.
Hipotalamik hamartom: Manyetik rezonans görüntüleme bulguları
Hypothalamic hamartoma: Magnetic resonance imaging features
doi: 10.5505/ptd.2015.72692  Sayfalar 132 - 135
Furkan Ufuk, Ali Koçyiğit, Duygu Herek, Kadir Ağladıoğlu, Sebahat Yılmaz Ağladıoğlu
Makale Özeti | Tam Metin PDF (70 kere görüntülendi)

11.
Ovaryan kistik kitle ile karıştırılan, ancak tanısı laparotomi ile konulabilen abdominoplasti sonrası görülen geç bir komplikasyon: Seroma
A late complication of abdominoplasty mistaken for an ovarian cystic mass which was diagnosed only at laparotomy: A Seroma
doi: 10.5505/ptd.2015.87609  Sayfalar 136 - 139
Vedat Uğurel, Mehmet Musa Aslan
Makale Özeti | Tam Metin PDF (73 kere görüntülendi)

12.
Çocuk hastada posterior tibial arter psödoanevrizması
Pseudoaneurysm of the posterior tibial artery in a child
doi: 10.5505/ptd.2015.15046  Sayfalar 140 - 143
Burak Can Depboylu, Nurşin Külcü, Neşat Çullu
Makale Özeti | Tam Metin PDF (73 kere görüntülendi)

13.
Soliter falanks osteokondromu
Solitary phalangeal osteochondroma
doi: 10.5505/ptd.2015.27928  Sayfalar 144 - 147
Murat Zümrüt
Makale Özeti | Tam Metin PDF (77 kere görüntülendi)

DERLEME
14.
İntestinal mikrobiyota transplantasyonu; neden, kime, nasıl?
Fecal microbiota transplantation: why, who, how?
doi: 10.5505/ptd.2015.22448  Sayfalar 148 - 154
Sıdıka Songül Yalçın, Merve Çiçek Kanatlı
Makale Özeti | Tam Metin PDF (99 kere görüntülendi)

15.
Kardiyoversiyon ve defibrilasyon
Cardioversion and defibrillation
doi: 10.5505/ptd.2015.96720  Sayfalar 156 - 164
Yusuf İzzettin Alihanoğlu, Doğu İsmail Kılıç, Bekir Serhat Yıldız
Makale Özeti | Tam Metin PDF (76 kere görüntülendi)

16.
B12 vitamini ve/veya folik asit eksikliğinde hematolojik belirtiler olmadan nörolojik bozukluklar ortaya çıkar mı?
Do neurological disorders occur without hematological findings in vitamin B12 and/or folic acid deficiency?
doi: 10.5505/ptd.2015.96729  Sayfalar 166 - 170
Fatih Mehmet Azık, Yaşar Topal, Tansel Erdem Azık
Makale Özeti | Tam Metin PDF (108 kere görüntülendi)