ISSN: 1309-9833 E-ISSN: 1308-0865


Pamukkale Tıp Dergisi: 9 (3)
Cilt: 9  Sayı: 3 - 2016
Özetleri Göster | << Geri
KAPAK
1.
Kapak
Cover

Sayfa I (186 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Yağlı karaciğer hastalığının tanısında dual eko manyetik rezonans görüntüleme ile ultrasonografinin karşılaştırılması
Comparison of ultrasonography and dual echo magnetic resonance imaging in the diagnosis of fatty liver disease
Bilge Öztoprak, Mehmet Haydar Atalar, Hakan Alagözlü
doi: 10.5505/ptd.2016.68926  Sayfalar 180 - 187 (222 kere görüntülendi)

3.
Ücretsiz Osirix yazılımıyla oluşturulmuş sanal gerçeklik ortamında 3 boyutlu film benzeri görüntülerin serebral anevrizma cerrahisinde tanısal değerleri ve cerrahiye katkıları
Diagnostic importance and surgical usefulness of three dimensional movie like images created by using free Osirix software in cerebral aneurysm surgery
İhsan Doğan, Melih Bozkurt
doi: 10.5505/ptd.2016.10846  Sayfalar 188 - 195 (146 kere görüntülendi)

4.
Kronik böbrek hastalıklı çocuklarda sıvı dağılımının biyoelektrik impedans analizle değerlendirmesi
Evaluation of volume distribution in chronic kidney disease children with bioelectrical impedance analysis
Dilek Yılmaz, Ferah Sönmez, Sacide Karakaş, Önder Yavaşcan, Nejat Aksu, İmran Kurt Ömürlü, Çiğdem Yenisey
doi: 10.5505/ptd.2016.29964  Sayfalar 196 - 202 (105 kere görüntülendi)

5.
İn vitro fertilizasyon ve intrasitoplasmik sperm enjeksiyonu uygulanan hastalarda izole lökosperminin tedavi sonuçlarına etkisi
Influence of isolated leukocytospermia on in vitro fertilization and intracytoplasmic sperm injection treatment outcomes
Şafak Olgan, Enver Kerem Dirican
doi: 10.5505/ptd.2016.70446  Sayfalar 204 - 210 (165 kere görüntülendi)

6.
Ardışık ya da tek basamaklı embriyo kültür medyumunun preimplantasyon embriyo gelişimi ve gebelik sonuçlarına etkisi: eşleştirilmiş hastalarda retrospektif kohort çalışması
Sequential versus single-step embryo culture media in preimplantation embryo development and pregnancy rates: a retrospective matched cohort study
Şafak Olgan, Enver Kerem Dirican
doi: 10.5505/ptd.2016.94809  Sayfalar 212 - 218 (166 kere görüntülendi)

7.
Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinde ortoreksiya nervoza (sağlıklı beslenme takıntısı) riski ve etkileyen faktörler
The risk of orthorexia nervosa (healthy eating obsession) symptoms for health high school students' and affecting factors
Songül Duran
doi: 10.5505/ptd.2016.03880  Sayfalar 220 - 226 (305 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
8.
Barsak tıkanıklığının nadir bir sebebi: Obturator fıtık
A rare cause of intestinal obstruction: Obturator hernia
Gökalp Okut, Selahittin Koray Okur, Veli Kürşat Çayhan, Cenk Şimşek, Murat Karataş, İsmail Zihni
doi: 10.5505/ptd.2016.42275  Sayfalar 228 - 230 (163 kere görüntülendi)

9.
Sarkoidoz’un nadir bir tutulumu: Gastrik sarkoidoz
A rare form of sarcoidosis: Gastric sarcoidosis
Zahide Alaçam, Göksel Altınışık, Neşe Dursunoğlu, Mustafa Çelik, Neşe Demirkan, Sümeyra Eliçabuk
doi: 10.5505/ptd.2016.16056  Sayfalar 232 - 234 (159 kere görüntülendi)

10.
FATCO sendromu olan yeni olgu ve literatür derlemesi
FATCO syndrome: a new case and review of the literature
Filiz Hazan, Nagehan Katipoğlu, Fatma Kaya Kılıç, Ümran Hekimoğlu, Özgür Olukman, Şebnem Çalkavur, Esin Kantekin, Sertaç Arslanoğlu
doi: 10.5505/ptd.2016.10327  Sayfalar 236 - 239 (192 kere görüntülendi)

11.
Mediastende miksoid liposarkom
Myxoid liposarcoma in mediastinum
Betül Demirciler Yavaş, Gürhan Öz, Emre Kaçar, Mükremin Uysal, Hasan İlyas Özardalı
doi: 10.5505/ptd.2016.92668  Sayfalar 240 - 243 (177 kere görüntülendi)

12.
Radikülopatinin Nadir Bir Nedeni Sinovial Kist
Synovial Cyst as an Uncommon Cause of Radiculopathy
İdiris Altun, Kasım Zafer Yüksel
doi: 10.5505/ptd.2016.70298  Sayfalar 244 - 247 (152 kere görüntülendi)

DERLEME
13.
Hipomagnezemik kalıtsal böbrek hastalıkları
Inherited disorders of renal hypomagnesaemia
Havva Evrengül, Sevgi Mir
doi: 10.5505/ptd.2016.63549  Sayfalar 248 - 253 (188 kere görüntülendi)

14.
Özdüzenlemeli Öğrenme
Self regulated learning
Dilek Akdoğan, Serpil Velipaşaoğlu, Berna Musal
doi: 10.5505/ptd.2016.05657  Sayfalar 254 - 260 (145 kere görüntülendi)

YAZAR İNDEKSI
15.
İndeks
İndex

Sayfa 260 (135 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

HAKEM İNDEKSI
16.
İndeks
İndex

Sayfa 261 (169 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF