ISSN: 1309-9833 E-ISSN: 1308-0865


Pamukkale Tıp Dergisi: 9 (1)
Cilt: 9  Sayı: 1 - 2016
Özetleri Göster | << Geri
KAPAK
1.
Kapak
Cover

Sayfa I (135 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
İdiyopatik infertilite tanılı Türk erkeklerinde HSFY geni mutasyonlarının araştırılması
Mutation analysis of HSFY gene by DNA sequencing in Turkish men with idiopathic infertility
C.Nur Semerci, Erkan Alataş, Fatma Sılan, N.Lale Şatıroğlu-Tufan, Yavuz Dodurga, Hakan Şatıroğlu
doi: 10.5505/ptd.2016.16768  Sayfalar 1 - 4 (243 kere görüntülendi)

3.
Tubal patoloji için risk faktörü olmayan infertil kadınların değerlendirilmesinde histerosalpingografinin rolü
The role of hysterosalpingography in the evaluation of infertile women without risk factors for tubal pathology
Mehmet İrfan Küllahçıoğlu, Ali Özler, Mehmet Nafi Sakar, Deniz Balsak, Talip Gül
doi: 10.5505/ptd.2016.70883  Sayfalar 5 - 10 (203 kere görüntülendi)

4.
Dördüncü parmak median-ulnar duyusal sinir latans fark testinin Karpal Tünel Sendromu derecelendirmesindeki değeri
The value of fourth finger sensory median-ulnar nerve latency difference test in grading Carpal Tunnel Sydrome
Çetin Kürşad Akpınar, Hakan Doğru, Necdet Bolat, Kemal Balcı
doi: 10.5505/ptd.2016.27146  Sayfalar 11 - 15 (177 kere görüntülendi)

5.
Total laparoskopik histerektomi: tek merkezin 20 aylık deneyimi
Total laparoscopic hysterectomy: a single center experince of 20 months
Aşkın Doğan, İbrahim Egemen Ertaş, Ulaş Solmaz, Emre Mat, İsa Aykut Özdemir, Kemal Güngördük, Muzaffer Sancı
doi: 10.5505/ptd.2016.55265  Sayfalar 17 - 22 (207 kere görüntülendi)

6.
Komplike hemanjiyom vakalarımız ve propranolol tedavisi
Our complicated hemangiomas cases and propranolol therapy
Yasin Tuğrul Karakuş, Bircan Savran, Saime Ergen Dibeklioğlu, Ünal Adıgüzel, Turgay Öztürk, Harun Kaçar
doi: 10.5505/ptd.2016.31549  Sayfalar 23 - 27 (194 kere görüntülendi)

7.
Denizli ili Honaz ilçesinde yaşayan mavi yakalı kadınlar ile ev kadınlarının ruhsal durumlarının değerlendirilmesi
Evaluation of mental status of the blue-collar women and housewives in Honaz district,Denizli
Eylül Şahin, Mesut Şenyurt, Buse Babaoğlu, Süleyman Utku Uzun, Deniz Nalbantoğlu, Mehmet Zencir
doi: 10.5505/ptd.2016.04468  Sayfalar 29 - 37 (206 kere görüntülendi)

8.
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta İnsan Bilimleri Programının Dönem 1 ve Dönem 2 Öğrencileri Tarafından Değerlendirilmesi
Evaluation of Humanities in Medicine Program by Grade 1 and Grade 2 Students of Pamukkale University
Ilgaz Akdoğan, Osman Özdel, Dilek Akdoğan, Kenan Topal
doi: 10.5505/ptd.2016.26023  Sayfalar 39 - 44 (192 kere görüntülendi)

9.
Nikotin bağımlılığını belirlemede Fagerström Nikotin Bağımlılık Testinin (FBNT) değerlendirilmesi ve nikotin bağımlılığı için yeni bir test oluşturulması
Assessment of the Fagerström Nicotine Dependant Test (FNDT) used in the determination of nicotine dependence and developing a new test for the nicotine dependance
Nurgül Bozkurt, Ali İhsan Bozkurt
doi: 10.5505/ptd.2016.65365  Sayfalar 45 - 51 (239 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
10.
Plastron apandisiti taklit eden nadir bir akut karın nedeni: Çekum non-hodgkin lenfoması
A rare cause of acute abdomen mimicking plastron appendicitis: Non-hodgkin lymphoma of ceacum.
Bora Barut, Volkan İnce, Veysel Ersan, Cemalettin Koç, Fatih Özdemir
doi: 10.5505/ptd.2016.09821  Sayfalar 53 - 56 (165 kere görüntülendi)

11.
Spinal müsküler atrofili pediatrik hastada anestezik yaklaşım
Anesthetic management of pediatric patient with spinal muscular atrophy
Ahmet Küçük, Hasan Hüsnü Yüce, Harun Aydoğan, Mahmut Alp Karahan, Nuray Altay
doi: 10.5505/ptd.2016.29981  Sayfalar 57 - 61 (190 kere görüntülendi)

12.
Parotis Bezinde Bazal Hücreli Adenokarsinom
Basal Cell Adenocarcinoma of the Parotid Gland
Ferda Bir, Aygün Yörükoğlu, Funda Tümkaya
doi: 10.5505/ptd.2016.93063  Sayfalar 63 - 66 (199 kere görüntülendi)

13.
Çocuklarda hipotermi ve Hodgkin lenfoma
Hypothermia & Hodgkin lymphoma in children
Doğan Köse, Yavuz Köksal, Ümran Çalışkan
doi: 10.5505/ptd.2016.42650  Sayfalar 67 - 70 (190 kere görüntülendi)

14.
Kompresif nöropatiye neden olan palmar dev lipom
Palmar giant lipoma causing compressive neuropathy
Adem Özkan, Mustafa Öksüz, Adem Topkara
doi: 10.5505/ptd.2016.83446  Sayfalar 71 - 73 (171 kere görüntülendi)

15.
Enfekte urakus kisti rüptürü
Rupture of an infected urachal cyst
Oktay Karaköse, Hüseyin Pülat, Sezai Kantar, Kazım Çağlar Özçelik, İsmail Zihni, Mahmut Bülbül
doi: 10.5505/ptd.2016.64326  Sayfalar 75 - 77 (177 kere görüntülendi)

16.
İmmünsüpresif tedavi alan aplastik anemili bir hastada salmonella bakteremisi
Salmonella bacteremia in a patient with aplastic anemia under immunosuppressive treatment
Gülşen İskender, Sabahat Çeken, Itır Şirinoğlu Demiriz, Mustafa Ertek, Fevzi Altuntaş
doi: 10.5505/ptd.2016.60566  Sayfalar 79 - 82 (184 kere görüntülendi)

17.
Geçirilmiş miyokarditte antikonjestif tedavi ne zaman kesilmelidir?
When should anticongestive treatment be discontinued following recovery from myocarditis?
Fikri Demir, Meki Bilici, Alper Akın, Ünal Uluca, Murat Muhtar Yılmazer, Duran Karabel
doi: 10.5505/ptd.2016.45722  Sayfalar 83 - 85 (174 kere görüntülendi)

DERLEME
18.
Ameliyathanede hasta güvenliği: Sistematik derleme
Patients safety in the operating room: a systematic review
Filiz Kabu Hergül, Türkan Özbayır, Fadime Gök
doi: 10.5505/ptd.2016.32656  Sayfalar 87 - 98 (461 kere görüntülendi)