ISSN: 1309-9833 E-ISSN: 1308-0865


Gilles De La Tourette sendromlu hastaya anestezik yaklaşım ve erken dönem postoperatif deliryum [Pamukkale Tıp Dergisi]
Pamukkale Tıp Dergisi. 2017; 10(2): 212-215 | DOI: 10.5505/ptd.2017.04880  

Gilles De La Tourette sendromlu hastaya anestezik yaklaşım ve erken dönem postoperatif deliryum

Serpil Bayındır, Fatma Koçyiğit
Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD, Elazığ

Gilles de la Tourette Sendromu (GTS) motor ve vokal tiklerle karakterize kronik nöropsikiyatrik bir bozukluktur. Motor tiklerin kontrolü peroperatif dönemde cerrahi strese ve anksiyete bozukluğuna bağlı olarak zorlaşabilir.
Deliryum bilinç, algı, düşünce ve uyku-uyanıklık döngüsünü değiştiren, fonksiyonel ve kognitif kapasiteyi azaltan karmaşık nöropsikiyatrik bir bozukluktur. Genel anestezi sonrası riskli hastalarda bilinç ve serebral fonksiyonlarda bozulma sonucu oluşabilir.
Deliryumun tanı ve tedavisi güç olmakla birlikte, tedavide en sık kullanılan ajanlardan birisi haloperidoldur. Postoperatif deliryum gelişen GTS hastasının anestezik yaklaşımı ve başarılı tedavisi sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Gilles de la Tourette Sendromu, Anestezi, Deliryum, Haloperidol


Anesthesic approach of the patient with Gilles De La Tourette syndrome and early postoperative delirium

Serpil Bayındır, Fatma Koçyiğit
Elazığ Education and Resaerch Hospital, Anaesthesiology and Reanimation Department, Elazığ

Gilles de la Tourette Syndrome (GTS) is a chronic neuropsychiatric disorder that is characterized by motor and vocal tics. Control of motor tics may be difficult due to surgical stress and anxiety disorder in the perioperative period.
Delirium is a complex neuropsychiatric disorder that changes consciousness, perception, thought and sleep-wake cycle, reduces functional and cognitive capacity. After general anesthesia may occur as a result of deterioration of consciousness and cerebral functions in high-risk patients.
Diagnosis and treatment of delirium are difficult and one of the most frequently used agent is haloperidol. Anesthetic approach and successful treatment of GTS patient with postoperative delirium is presented.

Keywords: Gilles de la Tourette Syndrome, Anesthesia, Delirium, Haloperidol


Serpil Bayındır, Fatma Koçyiğit. Anesthesic approach of the patient with Gilles De La Tourette syndrome and early postoperative delirium. Pamukkale Tıp Dergisi. 2017; 10(2): 212-215

Sorumlu Yazar: Serpil Bayındır, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar