ISSN: 1309-9833 E-ISSN: 1308-0865


Özdüzenlemeli Öğrenme [Pamukkale Tıp Dergisi]
Pamukkale Tıp Dergisi. 2016; 9(3): 254-260 | DOI: 10.5505/ptd.2016.05657  

Özdüzenlemeli Öğrenme

Dilek Akdoğan, Serpil Velipaşaoğlu, Berna Musal
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Öğrenme sürecinde bireylerin özdüzenleme becerileri önemli bir yer tutmaktadır. Özdüzenleme, bireyin kendi hedef ve stratejileri doğrultusunda bilişşel düzeyini yükseltmesi, çalışma koşullarını düzenlemesi, çevresel koşullara uyumlanması gibi pek çok bileşeni içerisinde barındırır. Kısacası öz düzenleme becerisi öğrenmeyi öğrenmenin kilit noktalarından biridir. Özdüzenleme becerileri akademik anlamda kullanabileceği gibi yaşamın her döneminde oldukça etkin olarak kullanılabilir.
Bu derlemenin amacı, bireylerin yaşam boyu öğrenmelerine önemli bir katkısı bulunan öz düzenleme becerilerine ilişkin özet bilgi sunmaktır. Bu derlemede özdüzenlemeli öğrenme tanımları, üst biliş (metacognition) kavramı, özdüzenlemeli öğrenme modelleri ve modellerin temel aldığı teoriler, öz-düzenlemeli öğrenme becerisine sahip bireylerin özellikleri ve eğitmenin rolü ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Öz-düzenlemeli öğrenme, tıp eğitimi, öğrenme-öğretme süreçleri.


Self regulated learning

Dilek Akdoğan, Serpil Velipaşaoğlu, Berna Musal
Dokuz Eylul University, Faculty Of Medicine, Department Of Medical Education, Izmir, Turkey

Self-regulation skills of individuals in learning process occupies an important place. Self-regulation includes many components such as increasing cognitive function in line with individuals own objectives and strategies, the regulation of working conditions, orientation of environmental conditions. In short, self-regulation skills are the key aspects for learing the learning. Self-regulation skills can be used in both academical way and in every period of life quite effectively.
This review aims to provide summary information about self-regulation skills which is important in contribution of individuals lifelong learning. In this review definitions of self regulated learning, consept of metacognition, models of self regulated learning and models which are based on the theories, characteristics of individuals capable of self regulated learning and role of the educator are considered.

Keywords: Self regulated learning, medical education, learning and teaching processes.


Dilek Akdoğan, Serpil Velipaşaoğlu, Berna Musal. Self regulated learning. Pamukkale Tıp Dergisi. 2016; 9(3): 254-260

Sorumlu Yazar: Dilek Akdoğan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar