ISSN: 1309-9833 E-ISSN: 1308-0865


Pediatri hemşirelerinin rol ve fonksiyonlarını uygulama durumlarının belirlenmesi [Pamukkale Tıp Dergisi]
Pamukkale Tıp Dergisi. 2017; 10(2): 152-156 | DOI: 10.5505/ptd.2017.15579  

Pediatri hemşirelerinin rol ve fonksiyonlarını uygulama durumlarının belirlenmesi

Bengü Çetinkaya1, Türkan Turan1, Sibel Serap Ceylan1, Nazan Bayar Şakın2
1Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim dalı, Denizli
2Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Çocuk Yoğunbakım Kliniği, Denizli

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırma pediatri hemşirelerinin rol ve fonksiyonlarını uygulama durumlarının belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yürütülmüştür.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma 118 pediatri hemşiresi ile yürütülmüştür. Araştırma verileri “Pediatri Hemşirelerine Yönelik Tanımlayıcı Bilgiler Formu” ve “Pediatri Hemşirelerinin Rolleri ve Fonksiyonları Ölçeği” ile toplanmıştır. Elde edilen veriler tanımlayıcı testler, tek yönlü varyans analizi ve independent samples t test uygulanarak değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Pediatri hemşirelerinin çalıştığı birim ile “Pediatri Hemşirelerinin Rolleri ve Fonksiyonları Ölçeği” nin alt boyutları arasında anlamlı bir ilişki vardır(p<0.05). Çocuk yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşirelerin “Eğitici ve Araştırmacı Rol”, “Rahatlatıcı Rol” ve “Yönetici ve Koordine Edici Rolü” uygulama düzeyleri daha yüksek bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çocuk ve ailenin kaliteli bakım almasında hemşirelerin rol ve fonksiyonlarını uygulamaya yansıtmalarının önemi büyüktür. Bu nedenle hemşirelerin tüm rollerinin farkında olması, tüm rollerini en üst düzeyde uygulayabilecek şekilde eğitim alması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Pediatri hemşiresi, rol ve işlevler, bakım


Determining implementation status of pediatric nurses’ roles and functions

Bengü Çetinkaya1, Türkan Turan1, Sibel Serap Ceylan1, Nazan Bayar Şakın2
1Pamukkale University Faculty of Health Sciences Pediatric Nursing Department, Denizli, Turkey
2Hospital of Pamukkale University Pediatric Intensive Care Unit, Denizli, Turkey

INTRODUCTION: This descriptive-type study was conducted to determine implementation status of pediatric nurses’ roles and functions
METHODS: The study sample consisted of 118 pediatric nurses. The data were collected using the “pediatric nurses’ defining characteristics data form” and” Implementation of Pediatric Nurses’ Roles and Functions Inventory”. Data were analyzed using descriptive statistics, the one way anova test and independent samples t test.
RESULTS: There was a significant relation between speciality of pediatric nurses and the subscales of “Pediatric Nurses’ Roles and Functions Inventory” (p<0.05). The pediatric nurses who work at the intensive care unit have high implementation level for the subscales of the “teacher and researcher roles”, comforter roles” and manager and coordinator roles”.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Pediatric nurses should apply their professional roles and functions for quality of care during the care process of child and family. They should receive sufficient training to high implementation level of the roles and functions.

Keywords: Pediatric nursing, role and functions, care


Bengü Çetinkaya, Türkan Turan, Sibel Serap Ceylan, Nazan Bayar Şakın. Determining implementation status of pediatric nurses’ roles and functions. Pamukkale Tıp Dergisi. 2017; 10(2): 152-156

Sorumlu Yazar: Bengü Çetinkaya, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar