ISSN: 1309-9833 E-ISSN: 1308-0865


Kulaklı mesane [Pamukkale Tıp Dergisi]
Pamukkale Tıp Dergisi. 2017; 10(3): 274-276 | DOI: 10.5505/ptd.2017.55823  

Kulaklı mesane

Savaş Saldıray1, Duygu Herek2, Selçuk Yüksel1, Özkan Herek3
1Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Denizli
2Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Denizli
3Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Denizli

Çocukluk yaş grubunda normal kabul edilen ve mesanenin inguinal kanal içine herniye olması ile oluşan durum kulaklı mesane olarak adlandırılır. Rastlantısal olarak tanınan bu durumun mesanenin pozisyonu, boyutu ve inguinal halkanın açık kalması ile ilişkili olduğu kabul edilmektedir. Burada antenatal hidronefroz nedeni ile yapılan ultrasonografisinde mesane divertikülü olarak değerlendirilerek kliniğimize yönlendirilen ancak sistografik incelemesinde tipik kulaklı mesanesi olan 4 aylık erkek hasta sunuldu

Anahtar Kelimeler: Mesane, Mesane hastalıkları, Radyografi, Ultrasonografi, Herni, inguinal


Urinary bladder ears

Savaş Saldıray1, Duygu Herek2, Selçuk Yüksel1, Özkan Herek3
1Pamukkale University, School Of Medicine, Department of Pediatrics, Denizli, Turkey
2Pamukkale University, School Of Medicine, Department of Radiology, Denizli, Turkey
3Pamukkale University, School Of Medicine, Department Pediatric Surgery, Denizli, Turkey

Bladder ear is considered normal in childhood and results from herniation of the urinary bladder into the inguinal canal. This entity which is accidentally detected, is rare. The “bladder ears” are related to the size and position of the bladder and to the persistence of a large patent inguinal canal. Here, we present a 4-month-old male patient with a bladder ear who underwent an ultrasonography based on a diagnosis of antenatal hydronephrosis and reported to have a bladder diverticulum sonographically.

Keywords: Urinary bladder, Urinary bladder diseases, Radiography, Ultrasonography, Hernia, inguinal


Savaş Saldıray, Duygu Herek, Selçuk Yüksel, Özkan Herek. Urinary bladder ears. Pamukkale Tıp Dergisi. 2017; 10(3): 274-276

Sorumlu Yazar: Duygu Herek, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar