ISSN: 1309-9833 E-ISSN: 1308-0865


Pallister-Killian sendromlu bir olguda tekrarlayan ventriküler taşikardi atakları [Pamukkale Tıp Dergisi]
Pamukkale Tıp Dergisi. 2017; 10(2): 208-211 | DOI: 10.5505/ptd.2017.88319  

Pallister-Killian sendromlu bir olguda tekrarlayan ventriküler taşikardi atakları

Özlem Gül1, Dolunay Gürses1, Serra Karaca2, Kemal Nişli2
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı, Denizli
2İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı, İstanbul

Pallister-Killian sendromu, kraniyofasiyal dismorfizim, gelişme geriliği, zeka geriliği, hipotoni, nöbetler, görme ve işitme bozuklukları, doğumsal malformasyonlar ve doğumsal kalp hastalıkları ile birliktelik gösteren nadir bir genetik hastalıktır. Ventriküler septal defekt ve atriyal septal defekt en sık görülen kardiyak malformasyonlardır. Aritmiler, bu hastalarda nadiren bildirilmiştir. Bu olgu sunumunda tekrarlayan ventriküler taşikardi ataklarının eşlik ettiği onbir yaşında Pallister-Killian sendromlu bir hasta sunuldu ve Pallister-Killian sendromlu hastaların aritmi açısından da taranması gerektiği vurgulanmak istendi.

Anahtar Kelimeler: Aritmi, Pallister-Killian sendromu, ventriküler taşikardi.


Recurrent ventricular tachycardia episodes in a patient with Pallister-Killian syndrome

Özlem Gül1, Dolunay Gürses1, Serra Karaca2, Kemal Nişli2
1Department of Pediatric Cardiology, Pamukkale University, Denizli, Turkey
2Department of Pediatric Cardiology, İstanbul University, İstanbul, Turkey

Pallister-Killian syndrome is a rare genetic disorder characterized by craniofacial dysmorphism, growth retardation, mental retardation, hypotonia, seizures, vision and hearing disorders, congenital malformations and congenital heart disease. Ventricular septal defect and atrial septal defect are the most common cardiac malformations. Arrhythmias have been reported rarely in these patients. In this case report, recurrent ventricular tachycardia episodes were reported an eleven years old patient with Pallister-Killian syndrome and wanted to emphasize that patients with Pallister Killian syndrome should be screened for the arrhythmia.

Keywords: Arrhythmia, Pallister-Killian syndrome, ventricular tachycardia.


Özlem Gül, Dolunay Gürses, Serra Karaca, Kemal Nişli. Recurrent ventricular tachycardia episodes in a patient with Pallister-Killian syndrome. Pamukkale Tıp Dergisi. 2017; 10(2): 208-211

Sorumlu Yazar: Özlem Gül, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar